W opcjach Outlooka ustalimy, które aktywności mają zostać odnotowane przez funkcję Dziennika.

Szybkie odnajdywanie informacji dzięki Dziennikowi

Outlook XP, 2003, 2007

Funkcja »Autodziennik« może automatycznie protokołować czynności wykonywane przez użytkowników. W efekcie nie będziemy musieli pamiętać, gdzie i pod jaką nazwą zapisaliśmy dokument lub wiadomość.

AKTYWACJA:

Folder »Dziennik« został umieszczony jako skrót na liście folderów okna nawigacyjnego Outlooka. W wersji 2007 przejdziemy do folderu »Dziennik«, również wybierając polecenie »Przejdź | Dziennik«. Po pierwszym uruchomieniu Outlook zapyta nas, czy chcemy funkcję włączyć. Odpowiadamy twierdząco.

KONFIGURACJA:

Wpisy, które użytkownik chce dodawać w porządku chronologicznym, są przez Outlooka automatycznie zapisywane. Outlook potrafi również udokumentować przepływ informacji pomiędzy kontaktami, np.  dotyczące zadań do wykonania. Każdy kontakt w Outlooku ma własną stronę poświęconą wspomnianej aktywności. Taką stronę otworzymy, aktywując zakładkę »Dziennik« w oknie kontaktów. W wersji 2007 w sekcji »Kontakt | Pokazywanie« klikamy przycisk »Działania«, następnie wybieramy opcję »Dziennik«. Wszystkie wpisy znajdujące się w zakładce są również umieszczone w dzienniku. Gdy chcemy ograniczyć się do przejrzenia całej korespondencji elektronicznej prowadzonej z daną firmą, lepszym rozwiązaniem jest zakładka w oknie kontaktów. Outlook po otwarciu folderu »Dziennik« wyświetli na poziomej skali czasowej wszystkie wpisy uszeregowane chronologicznie, z podziałem na kategorie.