Wsparcie dla polskich innowacji od Incubita

Incibit

INCUBIT.PL

to część szerzej zakrojonego programu mającego na celu zarówno promocję przedsiębiorczości jak i przede wszystkim stworzenie rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach. W tym celu Inkubator pozyskanych i wyselekcjonowanych ze społeczności INCUBIT.PL liderów wraz z ich pomysłami zestawiać będzie z doświadczonymi inwestorami, przedstawicielami biznesu i mentorami, którzy po pozytywnej ocenie przedstawionego projektu będą fachowym okiem czuwali nad jego pomyślną realizacją.

Pierwszy etap projektu ma za zadanie wyłonić liderów, którzy później w procesie preInkubacji stworzą technologiczne fundamenty dla późniejszych samodzielnych już przedsiębiorstw. Inkubator ma na celu przeprowadzenie ok. 60 preInkubacji na przestrzeni trzech lat. Każdy lider otrzyma niezbędne wsparcie do prowadzenia projektu – infrastrukturę techniczną, wsparcie merytoryczne, a także możliwość sfinansowania stworzenia poszczególnych modułów projektu.

W ramach inkubatora organizowane będą comiesięczne konferencje w formie paneli dyskusyjnych z ekspertami, połączone z wstępną prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów. Pierwsza konferencja zaplanowana jest na godzinę 17:00, 26 lutego w Krakowie w Pawilonie C, sala C na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. Gościem Specjalnym będzie Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe, który przedstawi historię założyciela firmy HTC, którego wizja doprowadziła do rozwinięcia technologii realizowanych we współpracy m.in. z Google i T-Mobile.

Program wydarzenia
17.00 Otwarcie spotkania i powitanie
dr Jarosław Plichta – Prezes Fundacji UEk w Krakowie
Bartłomiej Pawłowski – Przewodniczący Akademickiej Sieci Innowacji i Przedsiębiorczości Incubit.pl
17.15 Gość Specjalny: Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe
„Success story założyciela firmy HTC”
17.50 Andrzej Różycki, TarHeel Capital
„Czego szukają VC w nowych, innowacyjnych przedsiębiorstwach”
18.10 Przedstawiciel firmy MobileExperts
Inkubowanie innowacyjnej technologii na przykładzie mobilnego podpisu elektronicznego
18.30 Relacja z 2009 GSMA Mobile World Congress w Barcelonie
18.50 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych gości:
„Inicjowanie działalności innowacyjnej w Polsce i na świecie – dzisiaj i jutro”
Moderator panelu: Daniel Rolkiewicz, Incubit.pl
19.40 Wręczenie nagrody rzeczowej dla najaktywniejszego uczestnika imprezy