Zaprojektuj reklamę dla Lenovo, dostaniesz notebooka

Ideas Everywhere

2 marca 2009 r. rozpocznie się organizowany przez firmę Lenovo konkurs graficzny „Ideas Everywhere”. Konkurs jest skierowany do studentów uczelni wyższych uczących się głównie na wydziałach informatyki oraz grafiki, jednakże będą mogli wziąć w nim udział także studenci innych kierunków, dowolnego typu studiów. Konkurs zostanie przeprowadzony we współpracy z wybranymi uczelniami w pięciu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz we Wrocławiu, będącymi „Uczelniami Partnerskimi”.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac studentów, inspirowanych hasłem promującym serię notebooków Lenovo IdeaPad „Ideas Everywhere”, w ramach trzech grup projektów:

  • reklama prasowa notebooka IdeaPad Y530 (projekt graficzny 2D),
  • prezentacja produktu/ produktów Lenovo z linii IdeaPad (prezentacja
    w technologii FLASH),
  • projekt stoiska/ prezentera przeznaczonego do eksponowania notebooka Lenovo IdeaPad Y530 lub całej serii laptopów IdeaPad (projekt 3D w formie wizualizacji graficznych).

Każdy uczestnik konkursu będzie mógł przygotować do 3 prac konkursowych, po jednej do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Prace konkursowe będzie można nadsyłać do 31 marca 2009 r. włącznie.

Studenci będą mogli wziąć udział w konkursie po wcześniejszym zalogowaniu się na specjalnym, dedykowanym konkursowi portalu www.ideaseverywhere.pl, gdzie znajdą wszystkie informacje dot. konkursu. Platforma ta będzie także miejscem umieszczania przez młodych grafików/ projektantów wykonanych przez siebie prac.

Osoby, które wezmą udział w konkursie „Ideas Everywhere” otrzymają od organizatorów materiały graficzne potrzebne do opracowania projektu. Przygotowane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wyłoni po 3 finalistów konkursu z każdej kategorii.

Zwycięzcy pierwszego miejsca zostaną wyróżnieni multimedialnymi notebookami Lenovo IdeaPad Y530. Uczestnicy, którzy zajmą drugie miejsca otrzymają jednorazowe stypendia w wysokości 2 000 zł, natomiast autorzy trzeciego, najlepszego w danej kategorii projektu, otrzymają w nagrodę tablet Pentagram Titan.

Wyniki konkursu „Ideas Everywhere” zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2009 r. na stronie www.ideaseverywhere.pl.