Netia zakończyła proces konsolidacji z Tele2

Konsolidacja nastąpiła poprzez przeniesienie całego majątku Tele2 na Netię bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji oraz bez zmiany Statutu Netii.

Postanowienie sądu zakończyło proces połączenia spółek. Pozwala to Netii na skoncentrowanie się na realizacji strategii, zakładającej wzrost poprzez rozwój usług szerokopasmowych, szybsze osiągnięcie rentowności, przy wykorzystaniu efektu skali oraz rozwoju usługi LLU.

– Szacujemy, że roczne synergie z tytułu integracji spółek przekroczą prognozowane 30 milionów złotych –  powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia SA. – Przejęcie Tele2 było niewątpliwie przełomowym krokiem w realizacji naszej strategii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego – dodał.

W lutym 2009 Netia podwyższyła prognozę na bieżący rok, zakładając, ze na koniec 2009 r. będzie miała 525 000 klientów usług szerokopasmowych, 1 150 000 usług głosowych oraz łączną liczbę 300 uwolnionych węzłów LLU. Prognoza przychodów została podwyższona do poziomu 1 520,0 mln PLN, prognoza EBITDA do 260,0 mln PLN, a przewidywane nakłady inwestycyjne zostały określone na kwotę 260,0 mln PLN.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.