Targeo.pl i Polskie Radio uruchamiają nowatorski system informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym

Nowatorski system informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym

Targeo.pl i Polskie Radio

Dzięki wyposażeniu newsroomu Polskiego Radia w dedykowany sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie dostarczone przez Targeo.pl, możliwe jest szybkie przetwarzanie spływających do studia informacji drogowych. Oprogramowanie pozwala na wprowadzanie danych, lokalizację, weryfikację i automatyczną publikację na stronach WWW oraz emisję na antenie wielu informacji drogowych spływających m.in. za pośrednictwem call-center.

Dziennikarze rozgłośni regionalnych, korzystając z systemu, mogą w intuicyjny sposób weryfikować nadchodzące informacje, a następnie precyzyjnie lokalizować je na mapie systemu Targeo. Dodając do tych informacji dźwięk, system tworzy bazę aktualnych komunikatów gotowych do wykorzystania na antenie i stronach internetowych.

Już wkrótce komunikaty, opracowane przez Targeo.pl i Radio Kierowców w ramach projektu „Kierowca zaufania”, dostępne będą dla użytkowników telefonów komórkowych w aplikacjach mapowych Targeo.mobi i Drogowskaźnik oraz dla systemów nawigacyjnych poprzez RDS-TMC.

„Projekt Kierowca Zaufania to w rzeczywistości kampania społeczna doskonale wpisująca się w misję Polskiego Radia. Chcemy promować postawę człowieka myślącego również o innych użytkownikach drogi. Doświadczenia z podobnych projektów w krajach zachodnich pokazują, że takie podejście ze strony kierowców znakomicie poprawia bezpieczeństwo na drogach” – mówi Wojciech Konieczny, zastępca dyrektora w Dyrekcji Programowej Polskiego Radia, nadzorujący projekt z ramienia Zarządu PR.