Juraj Malcho, dyrektor laboratorium antywirusowego firmy ESET, twierdzi, że Conficker może spodować bezprecedensowy atak na Internet

Prima aprilis z nowym wariantem Confickera…i bez Internetu?

Conficker.X

Specjaliści z firmy ESET podkreślają, że kolejna już wersja zagrożenia została przygotowana w jednym tylko celu – zainfekowania w możliwie jak najkrótszym czasie ogromnej liczby komputerów na całym świecie i zaatakowania infrastruktury sieci Internet. Autorzy robaka zaprogramowali robaka w taki sposób, aby infekował on nie tylko za pośrednictwem sieci, bezlitośnie wykorzystując przy tym luki w systemie Windows, ale także aby mógł rozprzestrzeniać się za pośrednictwem przenośnych dysków USB.

Conficker.X po przedostaniu się na komputer swojej ofiary nawiązuje połączenie ze zdalnym komputerem i czeka do 1 kwietnia na dalsze instrukcje. W ten sposób zainfekowana maszyna staje się częścią gigantycznej sieci botnet – milionów komputerów, połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci Internet, które czekają na dalsze instrukcje nadsyłane przez twórców złośliwego oprogramowania.

Nowy wariant Confickera posiada rozszerzoną bazę domen, z którymi robak połączy się właśnie 1 kwietnia w celu pobrania dalszych instrukcji działania. Poprzednie wersje zagrożenia w poszukiwaniu wspomnianych instrukcji sprawdzały kilkaset domen dziennie. W wypadku Confickera.X przewiduje się, że liczba możliwych do odwiedzenia domen może sięgnąć nawet 50 000 dziennie. Specjaliści z firmy ESET zwracają uwagę, że instrukcje, które twórcy Confickera udostępnią robakowi 1 kwietnia nie są dokładnie znane. Nie jest zatem wiadome, jaką primaaprilisową niespodziankę szykują swoim użytkownikom zainfekowane komputery. Nietrudno jednak wyobrazić sobie, jak ogromny potencjał może tkwić w sieci zombie składającej się z kilkudziesięciu milionów zainfekowanych Confickerem komputerów.

– Przypuszczamy, że głównym celem twórców robaka jest skonstruowanie niezwykle rozbudowanej sieci botnet, za pośrednictwem której możliwe będzie zainicjowanie zmasowanego ataku na infrastrukturę samej sieci Internet, na skalę dotąd niespotykaną – mówi Juraj Malcho, dyrektor laboratorium antywirusowego firmy ESET.

Robak wykorzystuje do infekowania kolejnych komputerów znaną lukę w systemie operacyjnym Windows, dzięki czemu może rozprzestrzeniać się na masową skalę. Poza tym działanie Confickera, w porównaniu do innych robaków, jest znacznie bardziej wyszukane i kompleksowe, a jego wykrycie i usunięcie nie należy do najprostszych. Conficker wykorzystuje do komunikowania się sieć Peer-to-Peer i zabezpiecza się przed wykryciem odcinając programy antywirusowe od serwisów aktualizacyjnych.

Jak usunąć Win32/Conficker z użyciem narzędzia ESET:

  1. Zaktualizuj system operacyjny do najnowszej wersji poprzez Windows Update, po czym odłącz zainfekowany komputer od sieci.
  2. Wykorzystując bezpieczny komputer pobierz ze strony http://download.eset.com/special/EConfickerRemover.exe narzędzie firmy ESET, które usunie robaka z zainfekowanego komputera – program ten usuwa także najnowsze wersje Confickera.
  3. Zmień hasło do konta z uprawnieniami administratora w swoim komputerze.
  4. Skorzystaj z narzędzia firmy ESET do usuwania Confickera, a następnie ponownie uruchom komputer.
  5. Podłącz do sieci swój komputer.
  6. Zaktualizuj swoje rozwiązanie antywirusowe i sprawdź za jego pomocą, czy komputer nie jest zainfekowany innymi zagrożeniami.