Wybory elektroniczne - duże ułatwienie, czy zbyt duże ryzyko?

Wybory elektroniczne dla Niemców niezgodne z konstytucją

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny 3 marca 2009 roku uznał, że przeprowadzanie wyborów za pomocą komputerów jest niezgodne z niemiecką konstytucją.

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał wybory elektroniczne za niezgodne z konstytucją – to odpowiedź na złożony protest wyborczy w sprawie wyborów do Bundestagu XVI kadencji. Organ stwierdził w wyroku, że korzystanie z elektronicznych maszyn wyborczych podczas obsługi głosowania i przekazywania wyników wyborów do Buntestagu i Parlamentu Europejskiego musi podlegać kontroli obywateli, a kontrola procesu wyborczego nie powinna wymagać specjalistycznej wiedzy.

Przepisy rozporządzenia o stosowaniu maszyn wyborczych w wyborach do Bundestagu i Parlamentu Europejskiego z 3 września 1974 roku (zmienione 20 kwietnia 1999 roku) nie zapewniają zaś gwarantowanego przez ustawę zasadniczą prawa do kontroli przebiegu wyborów przez obywateli. Zdaniem Trybunału, korzystanie z maszyn wyborczych firmy NEDAP podczas wyborów do Bundestagu XVI kadencji jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Jednocześnie oddalono wniosek o unieważnienie wyborów.

Trybunał stwierdził również, że zbieranie głosów i przekazywanie wyników w maszynach wyborczych jest wynikiem działania procesu obliczeniowego, który jest niemożliwy do zweryfikowania przez osoby bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Z tego powodu błędy w oprogramowaniu maszyn wyborczych są trudne do wykrycia, przy czym błędy te mogą wpływać na działanie wszystkich zastosowanych maszyn, a nie tylko pojedynczo. Istnieje zatem możliwość manipulacji na dużą skalę z użyciem stosunkowo niewielkich środków.

Stowarzyszenie ISOC Polska ogłosiło swoje stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych jeszcze w 2007 roku. Zarząd Stowarzyszenia podjął w tej sprawie uchwałę nr 2/2007. Zdaniem ISOC postulaty modyfikacji procedury wyborczej w kierunku dopuszczenia głosowania przez internet niosą ryzyko zagrożenia dla demokracji oraz wyeliminowania wyborców z procesu wyborczego.

A wy jak uważacie?

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.