PC On/Off Time analizuje czas uruchomienia komputera, bazując na systemowym protokole Dziennika zdarzeń.

Kontrola czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze

Windows XP

Windows zawiera protokół wydarzeń, w którym zapisywane są między innymi informacje o czasie włączenia oraz wyłączenia komputera.

Informacje dotyczące czasu pracy komputera możemy odczytać za pomocą darmowego narzędzia. Aplikacja PC On/Off Time zestawia, bazując na dzienniku zdarzeń, ostatnie okresy korzystania z komputera. Narzędzie uzyskamy z dołączonej płyty. Aplikację uruchomimy bezpośrednio po rozpakowaniu archiwum ZIP do pustego folderu, nie musimy jej instalować. W tym celu uruchamiamy plik »pconofftime.exe«. Narzędzie natychmiast wyświetli przejrzysty wykres przedstawiający czas pracy komputera w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji PC On/Off Time, możemy sprawdzić protokoły samodzielnie. W tym celu w Panelu sterowania dwukrotnie klikamy ikonę »Narzędzia administracyjne«, a następnie »Podgląd zdarzeń«. Potem klikamy znajdującą się z lewej strony kategorię »System«. Na liście zostaną wyświetlone liczne zdarzenia, łącznie z ich identyfikatorem zawartym w kolumnie Zdarzenie. Wskaźnikiem dla uruchomienia komputera jest zdarzenie typu »6005«, dokumentujące uruchomienie usługi Dziennik zdarzeń. W podobny sposób dzięki zdarzeniu typu »6006« sprawdzimy, kiedy usługa Dziennik zdarzeń, a w związku z tym system, została zamknięta. Polecenie »Widok | Filtruj« umożliwi łatwiejsze odnalezienie interesujących nas zdarzeń. W pole »Identyfikator zdarzenia« wpisujemy interesującą nas wartość, na przykład »6005«, pozostałe ustawienia pozostawiamy bez zmian, po czym potwierdzamy zmianę, klikając kolejno przyciski »Zastosuj« oraz »OK«. Odfiltrowana lista wyświetli wszystkie odnotowane uruchomienia systemu operacyjnego.