Zaledwie kilka kliknięć drogomistrza wystarczy, by aktualne dane o utrudnieniu na drodze trafiły do serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich kierowców

Korki pod kontrolą dzięki współpracy Targeo i GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dane o bieżących utrudnieniach są wprowadzane przy pomocy telefonów komórkowych przez drogomistrzów – pracowników terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialnych za poszczególne odcinki dróg krajowych i autostrad. Zaledwie kilka kliknięć drogomistrza wystarczy, by aktualne dane o utrudnieniu na drodze trafiły do serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich kierowców. Wszystko to dzięki mobilnemu systemowi do zbierania danych opracowanemu w oparciu o Targeo.mobi przez firmę Indigo.

Aplikacja działająca na standardowych telefonach komórkowych wyposażonych w GPS umożliwia szybkie wprowadzanie i aktualizację informacji o utrudnieniach takich jak czasowe roboty drogowe, wypadek, korek czy utrudnienia zimowe. W system wyposażono już 160 drogomistrzów GDDKiA, którzy na bieżąco śledzą sytuację na podlegającym im odcinkach dróg i aktualizują informacje o szacunkowych opóźnieniach. Projekt przewiduje rozszerzenie tej grupy w ciągu dwóch lat do 500 pracowników mobilnych, co przełoży się na jeszcze dokładniejsze dane dla kierowców.

Informacje od drogomistrzów są przesyłane w czasie rzeczywistym przez GPRS, dzięki czemu natychmiast pojawiają się w serwisie dla kierowców GDDKiA – www.gddkia.gov.pl – na mapie planowania podróży, a także na mapie Targeo.pl.

Wspólny  projekt Targeo.pl i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest elementem programu EuroTraffic obejmującego wykorzystanie najnowszych technologii w celu usprawnienia ruchu drogowego.