Kryzys oczami internautów

Już prawie 60 procent pracujących internautów widzi objawy kryzysu gospodarczego u swojego pracodawcy, a tylko czterech na dziesięciu badanych jest pewnych, że zachowa stanowisko.

Blisko 60 procent ankietowanych widzi objawy kryzysu w swojej pracy, a 32 procent badanych chce wykorzystać czas gorszej koniunktury na rozwój własnych umiejętności zawodowych – takie wnioski płyną z badania „Satysfakcja z pracy 2009”, przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych i portal Pracuj.pl.

Prawie połowa (48,1 procenta) badanych internautów nie zna nikogo, kto w ciągu ostatnich czterech miesięcy zostałby zwolniony z pracy z powodu złej sytuacji gospodarczej pracodawcy. 58,2 procenta pracujących internautów zauważyło jednak objawy kryzysu w firmie, w której są zatrudnieni.

Według badanych, wpływ sytuacji gospodarczej na działalność firmy najczęściej objawia się spadkiem liczby zamówień (55,4%) i wstrzymaniem nowych rekrutacji (47,7%). Trzecim najczęściej wskazywanym objawem wpływu gorszej koniunktury na sytuację firmy jest redukcja zatrudnienia, która według opinii badanych (9,2%), najrzadziej dotyka osoby na stanowiskach kierowniczych.

W trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy rezygnują z dodatków pozapłacowych, w tym najczęściej szkoleń i karnetów sportowych. Obniżenie wynagrodzeń nastąpiło w czterech na dziesięć firm, w których pracują respondenci.

Mimo wpływu kryzysu na sytuację finansową pracodawców, 42 procent internautów nie zamierza podejmować żadnych szczególnych działań w związku z obecną sytuacją gospodarczą, co więcej, są oni pewni, że kryzys na pewno nie dotknie ich stanowiska pracy. Dalsze 32 procent planuje zabezpieczyć się przed utratą zatrudnienia poszerzając swoje kwalifikacje zawodowe. Tylko co dziesiąty pytany chciałby jak najszybciej zmienić pracę.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.