Odzyskujemy partycję

Podczas ponownej instalacji systemu instalator Windows XP błędnie wyświetlił rozmiar dysku SATA. Z tego powodu czytelnik przerwał instalację i chciał uruchomić system ze starego dysku, aby poszukać pomocy w Internecie. Niestety, przez przypadek usunął partycję rozruchową tego napędu. Zgłosił się więc z problemem do CHIP-a, gdyż na dysku znajdowały się ważne dane.

Zaproponowaliśmy użycie aplikacji Data Recovery Soft-ware TestDisk z naszej płyty. To darmowy program mający wielkie możliwości. Aplikacja TestDisk służy do odtwarzania utraconych bądź przypadkowo usuniętych partycji. Narzędzie potrafi naprawić tabelę partycji, sektor rozruchowy (bootsektor), a w razie potrzeby utworzyć nowy pierwszy sektor dysku twardego (MBR). Co bardzo ważne, narzędzie można uruchomić również z dyskietki startowej, płyty CD bądź karty pamięci USB. Jest to istotne szczególnie w wypadku uszkodzenia partycji rozruchowej, tak jak u naszego czytelnika. TestDisk obsługujemy za pomocą klawiszy strzałek, a działania zatwierdzamy klawiszem [Enter].

Ważne

: Zmiany na dysku twardym zostaną wprowadzone przez aplikację dopiero, gdy zatwierdzi się je za pomocą [Enter], [y] albo »OK«. Polecenie »Proceed« służy do przeprowadzenia wstępnej analizy. Aktualny stan można i powinno się zapisać, wykorzystując komendę »Save«. Po przeszukaniu nośnika, które zostaje rozpoczęte za pomocą polecenia »Search«, TestDisk wyświetla informacje dotyczące dysku twardego jako CHS (Cylinders, Heads, Sectors). Następnie wyświetlany jest całkowity rozmiar nośnika w megabajtach. Istotny jest pierwszy znak poprzedzający typ partycji: »*« oznacza partycję podstawową oraz aktywną dla rozruchu, »P« podstawową, jednak niezdolną do rozruchu, »L« napęd logiczny, zaś »D« to partycja usunięta. Tę ostatnią trzeba właśnie zaznaczyć, a następnie, posługując się klawiszami strzałek w lewo i prawo, zmienić jej typ na »P«. Na koniec należy zapisać zmiany, wybierając »Write«.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.