Ericsson: Do 2050 r. telekomunikacja będzie odgrywała coraz większą rolę w społeczeństwie

Telekomunikacja

– Dziś technologie szerokopasmowe znajdują się w punkcie zwrotnym, ponieważ oparte na nich infrastruktury są już powszechnie dostępne na całym świecie. Nie wykorzystaliśmy jednak jeszcze w pełni potencjału tych technologii oraz możliwości, jakie stwarzają one społeczeństwu. W ciągu najbliższych 20 – 30 lat pobudzą one ludzką innowacyjność i doprowadzą do opracowania nowych rozwiązań – powiedział Svanberg, dyrektor firmy Ericsson.

Svanberg podkreślił, że Ericsson jest dobrze przygotowany do sprostania dzisiejszym wyzwaniom i wykorzystania dostępnych możliwości. Firma skupia się na udoskonalaniu swoich rozwiązań oraz umacnianiu pozycji na strategicznych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Indie, Chiny i Japonia. Chcąc utrzymać miejsce wśród liderów, szybko wdrożyła programy redukcji kosztów. Svanberg potwierdził też, że Ericsson wspiera swoje dwie spółki joint venture, które obecnie udoskonalają ofertę i zdecydowanie obniżają koszty, aby dostosować się do wymagań osłabionego rynku aparatów telefonicznych.

Prezes korporacji Sony Ericsson, Dick Komiyama, oraz dyrektor generalny ST-Ericsson, Alain Dutheil, również zabrali głos na spotkaniu. – Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej jestem pewien, że Sony Ericsson pokona trudności i wróci na pozycję lidera branży – powiedział Komiyama. – W ciągu minionego roku podjęliśmy wiele działań, aby usprawnić firmę i dostosować ją do nowej rzeczywistości biznesowej.  W najbliższych miesiącach zaskoczymy rynek nowymi produktami i usługami – dodał.

– Zaledwie dwa miesiące temu stworzyliśmy nowego lidera rynku platform bezprzewodowych i półprzewodników. Jako pierwsi w branży dokonaliśmy konsolidacji w tym niekorzystnym klimacie ekonomicznym – stwierdził Dutheil  – Działaliśmy szybko w celu umocnienia naszej pozycji na rynku i wzbogacenia oferty dla klientów. Wdrażaliśmy plany krótkoterminowe, aby stworzyć trwałe podstawy, które zapewnią nam sukcesy w dłuższej perspektywie – dodał.

Na spotkaniu Capital Market Days gościł również Tony Melone, wiceprezesa i dyrektora ds. technologicznych firmy Verizon Wireless, który zabrał głos podczas spotkania. Ponadto kierownictwo firmy zwróciło uwagę na takie sprawy, jak przejście na architekturę sieci „all-IP” (opartą w całości na protokole IP), znaczenie obecności firmy Ericsson w Krzemowej Dolinie, dalsza poprawa pozycji firmy na rynkach usług oraz rozwój działu multimediów.

Podczas Capital Market Days głos również zabrali: Hans Vestberg (wiceprezes i dyrektor finansowy), Håkan Ericsson (wiceprezes i dyrektor ds. technologii), Johan Wibergh (wiceprezes i szef działu sieci), Bert Nordberg (wiceprezes oraz prezes rad nadzorczych spółek Redback i Entrisphere), Jan Frykhammar (wiceprezes i szef działu usług globalnych) oraz Jan Wäreby (wiceprezes i szef działu multimediów).