System pojawi się na rynku 18 maja

Gestor GT – elastyczny system zarządzania relacjami z klientem

InsERT

Program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji. Może pracować samodzielnie lub współpracować z Subiektem GT. Oba programy wzajemnie się uzupełniają, tworząc kompleksowy pakiet wspomagający sprzedaż i obsługę klienta.

Możliwości programu:

 • możliwość planowania i rejestrowania działań w systemie takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy, rozmowy internetowe, e-maile
 • łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie
 • elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania (w tym InsTYNKT)
 • pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT) – wspólne kartoteki towarów i kontrahentów, stany magazynowe, poziomy cen, rabaty, jednostki miar, promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów, obsługa wielu magazynów, możliwość wystawiania dokumentów handlowych
 • przygotowywanie i wysyłka ofert handlowych dla pojedynczego klienta lub zbiorczo – dla grupy klientów
 • praca sieciowa wielu użytkowników programu
 • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, edytowalne słowniki, pola własne, możliwość definiowania własnych scenariuszy transakcji)
 • rozbudowana obsługa poczty elektronicznej (możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych, rozpoznawanie e-maili klientów, historia kontaktów z klientem, tworzenie korespondencji seryjnej)
 • możliwość wystawienia zamówień na odpowiednim, zdefiniowanym przez użytkownika etapie
 • możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży
 • obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet)
 • wygodny system notatek
 • wydruki graficzne (tzw. lejek sprzedaży)
 • biblioteki dokumentów