Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Microsoft wspólnie promują ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Forum Przedsiębiorczości

W dyskusji panelowej udział wzięli przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego:

  1. Beata Bochińska – prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego;
  2. Aneta Wilmańska – wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  3. Sebastian Christow – dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki; Krzysztof Gulda – dyrektor  Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Mariusz Gralewski – prezes zarządu GoldenLin; 
  4. Joe Wilson –dyrektor inicjatyw akademickich w firmie Microsoft  
  5. Jacek Murawski – dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Dyskusja panelowa zaczęła się od kontrowersyjnego pytania, która droga jest lepsza: praca dla korporacji, czy też założenie własnej firmy.

– Ja rozpocząłem swoją karierę zawodową od niewielkiej firmy, a ostatnie 12 lat przepracowałem w dużych korporacjach – powiedział Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft. – Z tej perspektywy wiem, że obie kategorie organizacji dają różne perspektywy rozwoju i oddziaływania, a te zależą od wypracowania umiejętności pracy w zespole i prezentacji własnych koncepcji w szerszym kontekście celów firmy. Tego można nauczyć się w korporacji. Osoby, które posiądą tę umiejętność, mają przed sobą fantastyczną karierę – wyjaśnia Murawski.

Podczas dyskusji o możliwościach wsparcia przedsiębiorców ze strony administracji publicznej  pojawiła się kwestia skomplikowanych procedur związanych ze zgłaszaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

– Wypełnianie wniosków o dofinansowanie jest sztuką samą w sobie, która ma niewiele wspólnego z robieniem biznesu – powiedział Mariusz Gralewski, prezes zarządu GoldenLine. – Kiedy tworzyłem swoją firmę, przez trzy lata nie udało się nam zdobyć grantów. Dopiero teraz, kiedy zatrudniamy 50 osób i mamy osobny dział dedykowany do wypełniania wniosków, jest to możliwe. To jest koszt, na który nie stać nowe firmy – dodał.

Z kolei Beata Bochińska, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, zwróciła uwagę na rolę kontaktu administracji publicznej z biznesem:

– Niezwykle ważne jest, aby administracja publiczna miała bardzo dobrą komunikację z każdym biznesem, małym i dużym. Dzięki niemu administracja będzie mogła reagować na potrzeby biznesu w odpowiednim momencie i na odpowiednim poziomie zaangażowania – mówiła Bochińska.

Forum Przedsiębiorczości zakończyło się apelem, aby z jednej strony przedsiębiorcy nie bali się wskazywać administracji publicznej, co należy poprawić we wzajemnych relacjach, a z drugiej strony – aby młodzi ludzie dzielili się swoją wiedzą i pomysłami, gdyż tylko interdyscyplinarna współpraca może prowadzić do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Konferencje takie jak Forum Przedsiębiorczości wpisują się w działania podejmowane przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, które uznały rok 2009 „Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji”. W ten sposób Wspólnota Europejska chce zaakcentować swoje zaangażowanie w promowanie idei i rozwiązań stymulujących rozwój gospodarczy poprzez odkrycia naukowe, które umożliwiają postęp technologiczny, jak również rozwój kultury i sztuki.