Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – wrzesień 2008 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader's Digest

Polacy bardziej ufają mediom niż pozostali Europejczycy

Statystyka

Spośród grup zawodowych Polacy wykazują większe niż średnie w Europie zaufanie jedynie do dziennikarzy (41% wobec 27% średniej europejskiej). Poziom zaufania do mediów (gazet, czasopism, telewizji i Internetu) w przypadku większości ankietowanych Polaków pozostaje bez zmian w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat. O 11% wzrosło zaufanie do gazet, a o 12% do telewizji.

W coraz większym stopniu także Internet, wraz z upowszechnianiem dostępu do niego, wpisuje się w tę szczególną w Polsce rolę społeczną demaskatora i kontrolera przywracającego poczucie sprawiedliwości. Świadczy o tym fakt, że podczas gdy średnio w Europie więcej osób deklaruje spadek niż wzrost zaufania do sieci, w Polsce jest odwrotnie. Blisko 20 procent polskich respondentów  darzy Internet większym zaufaniem. Takie wyjątkowe usytuowanie Internetu i innych mediów w przestrzeni publicznej w Polsce stawia przed nadawcami, wydawcami i operatorami szczególne wyzwanie i szansę większego niż w innych krajach oddziaływania na świadomość i zachowania całego społeczeństwa.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziewiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach – Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 23 287 respondentów, w tym 844 Polaków.