Fundacja Kidprotect.pl to najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie” gotowe

Telekomunikacja Polska

„Porozumienie” jest dobrowolnym wkładem w zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie, w szczególności zaś we wsparcie zwalczania nielegalnych treści internetowych (pornografia dziecięca oraz nawoływanie do nienawiści). Dokument opracowany został pod patronatem Minister Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Podpisanie „Porozumienia” planowane jest na połowę czerwca.

Sygnatariusze przewidują m.in. podejmowanie indywidualnych i wspólnych działań komunikacyjnych i edukacyjnych, wypracowanie i stosowanie podobnych procedur postępowania wobec nielegalnych treści czy zaangażowanie w międzynarodowe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w mediach elektronicznych.

W pracach zespołu brało udział kilkadziesiąt podmiotów – firm, zrzeszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz instytucji administracji państwowej. Trwa gromadzenie deklaracji podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do porozumienia.

W tym momencie gotowość do podpisania go zgłosiły – obok Telekomunikacji Polskiej, PTK Centertel i Wirtualnej Polski – Helpline.org.pl Fundacji Dzieci Niczyje, Kidprotect.pl, NASK, Polskie Badania Internetu oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.