Przewodnik Komisji Europejskiej po „cyfrowych prawach” konsumenta

eYouGuide

Według badań Eurobarometru 48,5% gospodarstw domowych w WE ma zainstalowane szerokopasmowe łącze internetowe, jednak brak zaufania do sieci powstrzymuje wielu konsumentów przed dokonywaniem transakcji online. Tylko 12% europejskich internautów uznaje transakcje w sieci za bezpieczne, 39% ma duże wątpliwości co do ich bezpieczeństwa, a 42% nie zdecydowałoby się na transakcję online. Aż 65% użytkowników Internetu w WE nie wie, gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące zakupów transgranicznych w WE. Dla jednej trzeciej konsumentów cena lub jakość mogłaby być zachętą do dokonania zakupów w sieci w inny państwie, ale tylko 7% faktycznie decyduje się takie transakcje.

Do stworzenia przewodnika wezwał Parlament Europejski w 2007 r. Na stronie eYouGuide można znaleźć informacje na temat praw konsumentów w stosunku do dostawców usług połączeń szerokopasmowych, zakupów internetowych, pobierania muzyki z sieci, ochrony danych osobowych w Internecie oraz na portalach społecznościowych. Korzystając z Internetu europejski konsument ma prawo do:

 • uzyskania przed dokonaniem zakupu jasnych informacji o cenach i warunkach sprzedaży;
 • decydowania o tym, czy i w jaki sposób będą przetwarzane jego dane osobowe;
 • wysyłki zakupów w ciągu 30 dni od ich dokonania;
 • możliwości wycofania się z umowy w ciągu 7 dni roboczych od zakupu, jeśli konsument zmieni zdanie;
 • przynajmniej 2-letniej gwarancji na zakupione produkty;
 • ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami, nieuczciwymi klauzulami w umowach oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Wszystkie te prawa obowiązują na stronach internetowych z oznaczeniem „.eu”. W odróżnieniu do stron „.com” lub „.net”, strony z adresem zakończonym na „.eu”, muszą być zarejestrowane przez osobę lub spółkę z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich UE i podlegają przepisom prawa europejskiego.

Podczas prezentacji eYouGuide, Viviane Reding – komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów wraz z Komisarz Meglena Kuneva wskazały luki w przepisach wspólnotowych, których uzupełnienie może zwiększyć zaufanie konsumentów i polepszyć funkcjonowania jednolitego rynku działalności gospodarczej. Obie komisarz zaproponowały wspólną „agendę cyfrową” z 8 najważniejszymi dziedzinami, w których potrzebne są działania na poziomie Unii:

 1. Zwalczanie spamu poprzez wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich i państwach sąsiadujących z UE sankcji z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego o porównywalnej skuteczności. Zakaz spamu obecny jest w prawie unijnym od 2003 r., ale mimo tego 65% europejskich użytkowników Internetu nadal skarży się na jego nadmierną ilość.
 2. Stworzenie gruntu dla międzynarodowych systemów licencjonowania treści online w celu zagwarantowania, aby na sytuację konsumenta nie miał wpływu kraj pochodzenia treści cyfrowych (muzyka, gry, filmy, książki).
 3. Zniesienie obecnego rozdrobnienia przepisów dotyczących powielania na potrzeby prywatne w celu zagwarantowania konsumentom sytuacji pewności prawnej w zakresie wykorzystywania pobranych z Internetu objętych prawami autorskimi piosenek, nagrań wideo oraz filmów.
 4. Rozszerzenie zasad ochrony konsumentów na umowy licencyjne dotyczące produktów, takich jak oprogramowanie antywirusowe, gry lub inne pobrane z Internetu treści objęte licencją.
 5. Zagwarantowanie, aby informacje dotyczące polityki ochrony prywatności docierały do konsumentów w odpowiedni sposób i aby ta ochrona przebiegała na uczciwie określonych warunkach umownych.
 6. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym (stanowiącym 15% populacji UE) korzystanie ze stron internetowych, elektronicznych form płatności i innych usług online poprzez zaradzenie rozdrobnieniu i niekompletności przepisów o „e-Dostępności”.
 7. Zbadanie możliwości zwiększenia zaufania do płatności online.
 8. Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi i konsumenckimi w celu opracowania europejskiej skali oznaczania zaufania do internetowych stron detalicznych stosujących się do najlepszych praktyk.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej eYouGuide (obecnie strona jest dostępna w 4 wersjach językowych angielskiej, francuskiej, niemieckiej i bułgarskiej): http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm