Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował 24 klauzule, jakie stosują w swoich umowach operatorzy sieci Orange, Era i Play

IAB Polska przeciwne rejestracji stron internetowych jako tytułów prasowych

IAB Polska

W uchwale Zarządu IAB z dnia 18. czerwca 2009 roku można przeczytać: „Szczególnie krytycznie oceniamy utrzymanie w mocy przepisów, będących dziedzictwem poprzedniej epoki, nakazujących rejestrację tytułów prasowych, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Korzystanie z konstytucyjnego prawa do swobody wypowiedzi w demokratycznym państwie prawa nie może czynić z obywatela przestępcy”.

Według IAB Polska propozycja objęcia mediów internetowych reżimem przepisów prawa prasowego wysunięta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zasługuje na aprobatę, ponieważ nie uwzględnia ona w najmniejszym choćby stopniu specyfiki publikacji elektronicznych dostępnych w sieci Internet.

Pominięcie przez autorów projektu zasadniczych różnic, zachodzących pomiędzy publikacjami prezentowanymi w sieci Internet, a publikacjami wydawanymi w prasie tradycyjnej, wskazuje na konieczność ponownego podjęcia merytorycznej dyskusji na ten temat – czytamy w piśmie IAB.

Związek nawołuje projektodawców ostatnich zmian, administratorów serwisów internetowych, prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa, jak również inne podmioty zaangażowane w rozwój społeczeństwa informacyjnego do ponownego otwarcia debaty dotyczącej projektu.