Wśród interesujących cech charakterystycznych Backdoor.MSIL.Bot.A wskazać należy na fakt, że oprogramowanie to będzie szukało konkretnych rozwiązań antywirusowych na zaatakowanym sprzęcie, próbując unieszkodliwić procesy z nimi związane

Ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw na świecie jest zainfekowanych

Malware

Firma Panda Security przeprowadziła ogólnoświatowe badania nad kondycją bezpieczeństwa IT w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Analizy wykazały, że 73% hiszpańsko-amerykańskich firm jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Najwięcej przedsiębiorstw dotkniętych działaniem szkodliwych kodów znajduje się w Brazylii – aż 86%. Kolejne miejsce na liście, po południowo-amerykańskim państwie, zajęła Grecja, z wynikiem 73%.

Infekcje zdarzyły się mimo tego, iż 93% MSP, które wzięły udział w ankiecie, miało zainstalowany system ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Jak się okazało, procent firm, które zabezpieczają się przed cyberzagrożeniami był najwyższy m.in. w Niemczech (92% przedsiębiorstw), w krajach Beneluksu – 84% oraz we Włoszech – 79%. Firmy z Francji i Chin przeznaczały najmniej funduszy na ochronę przed szkodliwymi kodami – odpowiednio 64% oraz 67%.

Biorąc pod uwagę rodzaj zabezpieczeń, 93% małych i średnich firm na świecie posiadało zainstalowany program antywirusowy, 79% firewall, 63% program anty-szpiegujący oraz 52% ochronę anty-spamową. Co ciekawe 26% rozwiązań okazało się być oprogramowaniem bezpłatnym. Najwyższy odsetek firm, które korzystały z tzw. freeware’ów znajdował się w Wielkiej Brytanii (57%). Również za takim oprogramowaniem opowiedziało się 49% amerykańskich oraz 44% chińskich firm.

55% firm uważa, że kwestia bezpieczeństwa jest istotna w prowadzonym przez nich biznesie. Jednak tylko 64% z badanych firm zatrudnia pracownika do opieki nad bezpieczeństwem komputerów firmowych. Biorąc pod uwagę szkolenia z bezpieczeństwa IT, pracownicy 45% firm nie przeszli żadnych. Najwięcej przeprowadza się ich w krajach Beneluksu, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.