Kilka prostych operacji w Photoshopie wystarczy, by widz zamiast czarno-białego ujęcia zobaczył kolorową wizję nie z tego świata.

Kreatywne dodawanie kolorowych efektów do czarno-białych fotografii

Photoshop

Możemy zdjęcia dodatkowo pokolorować – ale nie tak, jak widzieliśmy na starych fotografiach, tylko naprawdę kreatywnie. W Photoshopie najlepiej wykorzystać

w tym celu osobną warstwę typu filtr fotograficzny. Normalnie jest ona nakładana na całe zdjęcie i działa równomiernie na całej jego powierzchni – za przykład posłuży nam tu sepia. Efekt może jednak wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli warstwa z filtrem uwzględni luminancję zdjęcia i będzie bardziej widoczna w ciemnych obszarach. Dzięki temu zyskujemy dużą przestrzeń dla naszej kreatywności. Tak jak w przypadku wszystkich warstw, również działanie tej możemy ograniczyć, stosując maskę.

Dodawanie warstwy Filtr fotograficzny

Otwieramy zdjęcie i za pomocą klawisza [F7] uzyskujemy dostęp do palety warstw. Klikamy symbol »Nowa warstwa dopasowania« i wybieramy z listy »Filtr fotograficzny«. Standardowo Photoshop proponuje na początek filtr ocieplający. Jego »Gęstość« ustawiamy na »100« – dzięki temu uzyskamy intensywne zabarwienie. Następnie w palecie warstw dwukrotnie klikamy nazwę dodanej właśnie warstwy i zmieniamy użyte tam domyślne określenie, najlepiej stosując nazwę użytego koloru. W ten sposób będzie nam łatwiej zachować orientację w pliku.

Nakładanie następnych kolorów

Klikamy utworzoną automatycznie maskę warstwy dopasowania i wciskamy [Ctrl] + [I] – dzięki temu maska zostanie zaczerniona, a warstwa stanie się niewidoczna. Teraz możemy nakładać kolejne warstwy dopasowania, tak jak opisano to w poprzednim punkcie. Program oferuje wiele gotowych ustawień, które odpowiadają rzeczywistym filtrom, stosowanym niegdyś na obiektywach w fotografii analogowej. Możemy jednak nie poprzestawać na nich i utworzyć własne. Wystarczy kliknąć barwne pole i w okienku, które się pojawi, wskazać dowolnie wybrany kolor.

Modelowanie masek warstw

Teraz selektywnie wykorzystujemy dodane na warstwach kolory. Za pomocą kliknięcia wybieramy maskę jednej z warstw, bierzemy biały pędzel o niskiej twardości i malujemy nim obszary, które chcemy zabarwić na kolor wybranej warstwy. Kolejno pracujemy na różnych warstwach, każdą z nich malując według uznania. Dobrze jest przy tym wiedzieć, że odkryte pędzlem kolory w tych samych miejscach kolejnych warstw dopasowania zmieszają się. Udział danej barwy możemy zmniejszyć, obniżając »Krycie« tej właśnie warstwy.

Wzmacnianie kolorów

Do tej pory jasne obszary nie były barwione. Jeśli chcemy je również pokolorować, wystarczy we właściwościach warstwy dopasowania odznaczyć pole »Zachowaj jasność«. Obrazek stanie się jeszcze bardziej niesamowity, jeśli tak zmodyfikowaną warstwę umieścimy na górze stosu i zmienimy tryb jej mieszania na »Rozjaśnianie«. W ten sposób kolory staną się jeszcze bardziej wyraziste.