Możemy przywrócić usunięte zwroty autouzupełniania, tworząc nowy szablon dokumentu. Pamiętajmy jednak o zapisaniu naszych ustawień.

Przywracanie usuniętych zwrotów Autotekstu

Niechcący usunęliśmy niektóre standardowe zwroty z listy Autotekstu. Jednak nadal często używamy ich w naszych dokumentach.

Edytor tekstu zapisuje standardowe zwroty Autotekstu w szablonie dokumentu »normal.dot«. Jest on tworzony automatycznie, jeśli nie można go odnaleźć podczas uruchamiania programu. Word nie zawiera funkcji przywracania zwrotów usuniętych z listy automatycznego uzupełniania – pożądany efekt można jednak uzyskać poprzez utworzenie nowego pliku »normal.dot«.

Przedtem powinniśmy zapisać wszystkie ustawienia, które dopasowują edytor tekstu do naszego sposobu pracy. Szablon obejmuje bowiem nie tylko wpisy Autotekstu, ale też indywidualne opcje makr, pasków ikon i styli formatowania. Zanim więc odtworzymy domyślną wersję »normal.dot«, należy upewnić się, że będziemy mieli możliwość przywrócenia naszych spersonalizowanych ustawień. W tym celu zapiszemy szablon, z którego aktualnie korzystamy. By sprawdzić, gdzie Word go przechowuje, wybieramy z menu polecenie »Narzędzia | Opcje«. W zakładce »Lokalizacje plików« znajdujemy adres folderu podanego w wierszu »Szablony użytkownika« i otwieramy go w oknie Eksploratora. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku »normal.dot« i z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Zmień nazwę«. Temu szablonowi, zawierającemu nasze ustawienia, nadajmy na przykład nazwę »normal-backup.dot«. Następnie zamknijmy i włączmy ponownie edytor tekstu. Ponieważ brakuje starego pliku konfiguracji, program automatycznie utworzy nowy – ze wszystkimi domyślnymi zwrotami Autotekstu. Teraz możemy przenieść stare ustawienia do nowego szablonu. W tym celu otwieramy panel »Narzędzia | Makro | Makra« i klikamy »Organizator…«. To okno zawiera zakładki dotyczące makr, Autotekstu, wzorów formatowania i pasków ikon, w których umieszczone są dwie listy: lista po prawej stronie zawiera elementy szablonu »normal.dot«, a lista po lewej – elementy aktualnie otwartego dokumentu. Wybieramy przycisk »Zamknij plik« znajdujący się pod lewą listą, a następnie przycisk »Otwórz plik«, by otworzyć zapisany wcześniej plik »normal-backup.dot«. W tej chwili możemy przenieść nasze stare ustawienia do nowego szablonu »normal.dot« – wystarczy w kolejnych zakładkach wybierać odpowiednie pozycje z lewej listy i klikać przycisk »Kopiuj«.

Po skopiowaniu wszystkich potrzebnych elementów zamykamy okno, wciskając »Zamknij« i wychodzimy z edytora tekstu za pomocą polecenia »Plik | Zakończ«. Word wyświetli komunikat, w którym poprosi o potwierdzenie zmian w szablonie »normal.dot«. Kliknijmy przycisk »OK«.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.