IZArc to alternatywa dla kompresji systemowej zawartej w menu kontekstowym, do tego jest wygodniejszy w obsłudze.

Systemową funkcję ZIP zastępujemy wygodniejszym wariantem

Systemowa funkcja ZIP zapewnia ograniczony komfort obsługi – natomiast niezależne programy do archiwizacji potrafią znacznie więcej. Jeśli nie korzystamy z kompresji systemowej, spokojnie możemy ją wyłączyć.

Dobrą, aczkolwiek mało znaną alternatywą dla wersji programów windowsowych jest narzędzie do kompresji IZArc.

Podczas instalacji wybieramy język »Polski«, co zatwierdzamy kliknięciem »OK«. W kolejnym kroku automatycznie przejdziemy do opcji programu. Sprawdzamy przyporządkowanie plików. Ustawienia standardowe nie obejmują obrazów CD. Chcąc przyporządkować również je, klikamy »Zaznacz wszystko«. Narzędzie integruje się z Eksploratorem Windows, jego pracą możemy więc sterować bezpośrednio z menu kontekstowego. W opcjach programu w zakładce »Rozszerzenia Eksploratora« możemy dokładnie określić, jakie polecenia będą wyświetlane.

Poprawna metoda wyłączania systemowej funkcji ZIP zależy od używanej wersji Windows. W Windows XP w menu Start aktywujemy funkcję »Uruchom« i w oknie dialogowym wpisujemy polecenie regsrv32 /u %windir%system32zipfldr.dll po czym zatwierdzamy je kliknięciem »OK«. Tym samym wyrejestrowaliśmy odpowiedzialny za funkcję plik DLL. Wyłączoną funkcję ZIP możemy w każdej chwili ponownie włączyć za pomocą polecenia

regsvr32 %windir%system32zipfldr.dll

Komenda w ogóle nie dotyczy programu IZArc. W Windows Vista konieczna jest bardziej złożona ingerencja w Rejestr. Do Wiersza polecenia menu Start wpisujemy więc »regedit« i naciskamy [Enter]. Na pytanie systemu zarządzania kontami użytkowników odpowiadamy, klikając »Kontynuuj«, po czym przechodzimy do klucza »HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{E88DCCEO-B7B3-11d1-A9FO-OOAAOO6OFA31}« i, wybierając »Plik | Eksportuj«, tworzymy jego kopię bezpieczeństwa. Wpisujemy jej nazwę, na przykład »zip-win1.reg«, w polu dialogowym poniżej wybieramy »Pliki gałęzi rejestru« i klikamy »Zapisz«. Następnie usuwamy klucz, korzystając z opcji »Edycja | Usuń«. Przechodzimy dalej do »HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{OCD7A5DO-9F37-11CE-AE65-08002B2B2E1262}«. Teraz tworzymy kopię bezpieczeństwa również i tego pliku oraz kasujemy klucz. Po ponownym uruchomieniu przez nas komputera systemowa funkcja ZIP będzie wyłączona.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.