Bezpłatny program MUICacheView wyświetla czytelną listę wszystkich programów, które były uruchomione w Windows.

Usuwanie programów korzystających z Internetu bez pozwolenia

Windows XP, Vista

Bardzo wygodny w użyciu jest bezpłatny program Fport. Po rozpakowaniu należy skopiować plik fport.exe do katalogu systemowego. Fport uruchamiamy w trybie tekstowym. W Viście możemy otworzyć plik za pomocą polecenia menu kontekstowego »Uruchom jako administrator«. Następnie należy podać komendę:

Fport /a

i wcisnąć [Enter]. Ten parametr spowoduje, że Fport utworzy uporządkowaną alfabetycznie listę wszystkich programów łączących się z siecią. Poza numerem procesu PID i nazwą odczytamy również zastosowany protokół i ścieżkę dostępu do każdej z wymienionych aplikacji. Inne sposoby sortowania wykorzystamy przy użyciu parametrów:

/p

(według numeru portu)

/i

(według PID)

/ap

(według ścieżki dostępu)

Jeżeli nie jesteśmy pewni działania jakiegoś programu, zanotujmy numer używanego przez niego portu. W celu uzyskania dodatkowych informacji wpiszmy komendę »netstat –a« lub »netstat -a -n«. W drugiej kolumnie wyświetlonej listy – »Adres lokalny« – znajdźmy pozycję,

w której po dwukropku wymieniony będzie numer portu. Wpis w kolejnej kolumnie – »Obcy adres« – wskaże nam, z jakim IP łączy się program.