Wykonywanie poleceń batch podczas otwierania Wiersza polecenia

Do wykonania niektórych zadań wciąż wykorzystywany jest Wiersz polecenia, byłoby więc dużym ułatwieniem, gdyby otwierał się on od razu w wybranym katalogu albo automatycznie wykonywał plik batch.

Dokonując odpowiedniego wpisu w Rejestrze,  możemy określić zadanie, które system wykona, uruchamiając Wiersz polecenia. Można to porównać z wykonaniem pliku »autoexec.bat« podczas startu starych systemów DOS i Windows. W menu Start wskazujemy polecenie »Uruchom«, wpisujemy »regedit« i klikamy »OK«. W edytorze Rejestru przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor« i wybieramy »Edycja | Nowy | Wartość ciągu rozwijanego«, nadajemy ciągowi nazwę »AutoRun« i naciskamy [Enter]. Typem nowej wartości musi być teraz »REG_EXPAND_SZ«. W celu edycji klikamy dwa razy na nowy wpis »AutoRun«. Jako wartość wpisujemy polecenie, które ma być automatycznie wykonywane podczas uruchamiania Wiersza polecenia – może to być  polecenie DOS, na przykład cd c:\Windows nakazujące przejście do katalogu Windows. Możemy również nakazać wykonanie kilku poleceń po kolei – wystarczy połączyć poszczególne polecenia podwójnym znakiem I (»&&«). Można wstawiać też zmienne systemowe i na przykład z użyciem polecenia »cd%AppData%« przechodzić do folderu osobistych danych aplikacji. Tak samo wywołamy plik »batch«, który wykonuje polecenia. Zmian dokonamy bez konieczności ponownej modyfikacji Rejestru. Na koniec ponownie uruchamiamy komputer.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.