Wykonywanie poleceń batch podczas otwierania Wiersza polecenia

Do wykonania niektórych zadań wciąż wykorzystywany jest Wiersz polecenia, byłoby więc dużym ułatwieniem, gdyby otwierał się on od razu w wybranym katalogu albo automatycznie wykonywał plik batch.

Dokonując odpowiedniego wpisu w Rejestrze,  możemy określić zadanie, które system wykona, uruchamiając Wiersz polecenia. Można to porównać z wykonaniem pliku »autoexec.bat« podczas startu starych systemów DOS i Windows. W menu Start wskazujemy polecenie »Uruchom«, wpisujemy »regedit« i klikamy »OK«. W edytorze Rejestru przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor« i wybieramy »Edycja | Nowy | Wartość ciągu rozwijanego«, nadajemy ciągowi nazwę »AutoRun« i naciskamy [Enter]. Typem nowej wartości musi być teraz »REG_EXPAND_SZ«. W celu edycji klikamy dwa razy na nowy wpis »AutoRun«. Jako wartość wpisujemy polecenie, które ma być automatycznie wykonywane podczas uruchamiania Wiersza polecenia – może to być  polecenie DOS, na przykład cd c:\Windows nakazujące przejście do katalogu Windows. Możemy również nakazać wykonanie kilku poleceń po kolei – wystarczy połączyć poszczególne polecenia podwójnym znakiem I (»&&«). Można wstawiać też zmienne systemowe i na przykład z użyciem polecenia »cd%AppData%« przechodzić do folderu osobistych danych aplikacji. Tak samo wywołamy plik »batch«, który wykonuje polecenia. Zmian dokonamy bez konieczności ponownej modyfikacji Rejestru. Na koniec ponownie uruchamiamy komputer.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.