Narzędzie Tool Gavotte Ramdisk pozwala na spożytkowanie nadmiarowej objętości RAM-u (powyżej 3 GB).

Wykorzystujemy nadmiar pamięci jako dysk RAM

Pamięć operacyjna

Skonfigurujmy dysk RAM wykorzystujący wyłącznie nadmiar pamięci, czyli to co jest powyżej 3 GB, która – nie wiadomo dlaczego – marnuje się w systemach 32-bitowych. Dysk RAM to wirtualny, tymczasowy nośnik danych utworzony w pamięci operacyjnej. Jego zaletą jest błyskawiczny dostęp, a wadą ulotność danych: w momencie gdy zostanie zamknięty system, znikną wszystkie dane zapisane na dysku RAM. Jednak do niektórych zadań dysk RAM nadaje się doskonale: możemy na nim umieścić tymczasowe foldery Windows i Adobe oraz innych programów. Do utworzenia dysku RAM najlepiej wykorzystajmy bezpłatne narzędzie Gavotte Ramdisk, które ściągniemy ze strony http://www.mydigitallife.info/2007/05/27/free-ramdisk-for-windows-vista-xp-2000-and-2003-server/. Rozpakujmy plik ZIP do dowolnego folderu i najpierw dwukrotnym kliknięciem dodajmy wpis do Rejestru systemowego ram4g.reg. Potem uruchamiamy plik ram-disk.exe, dysponując prawami administratora. Kolejne kroki to wybór wielkości dysku, litery napędu i typu mediów (z reguły jest to »Fixed Media«) oraz instalacja dysku poprzez kliknięcie »Install Ramdisk«. Systemowy komunikat bezpieczeństwa kwitujemy, klikając »Zainstaluj oprogramowanie sterownika pomimo tego«. Po ponownym uruchomieniu komputera dysk RAM będzie już dostępny. Wpis do Rejestru sprawi, że niewidoczna dotychczas dla Windows część pamięci zostaine wykorzystana jako dysk RAM.