Wyszukiwanie programów uruchamianych bez naszej wiedzy

Windows XP

Gdy pierwszy raz uruchamiamy jakiś program, Windows odczytuje z jego pliku nazwę i zapisuje ją w Rejestrze. Te dane służą na przykład do wyświetlania nazwy aplikacji w oknie dialogowym »Otwórz za pomocą…« i są zachowywane nawet po usunięciu programu, którego dotyczą. MUICacheView to bezpłatny program, który przygotuje dla nas listę aplikacji wymienionych w Rejestrze. Instalacja programu sprowadza się do wypakowania archiwum do nowego folderu – od razu możemy uruchomić go, dwukrotnie klikając »MUICacheView.exe«. W oknie narzędzia znajdziemy spis programów zapisanych w kluczu Rejestru – możemy zmieniać i usuwać te dane lub eksportować je do pliku tekstowego.

Jeśli nie chcemy instalować dodatkowego programu, przeglądamy i edytujemy listę programów bezpośrednio w edytorze Rejestru, co jednak okazuje się mniej wygodne. W tym celu należy kliknąć »Uruchom« w menu Start, wpisać »regedit« i wcisnąć przycisk »OK«. Następnie przejdźmy do klucza »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache«. Każdy wpis w tym kluczu dotyczy programu wykonywalnego lub elementu biblioteki DLL, a wartości wpisów to nazwy aplikacji, do których te wpisy się odnoszą.

Uwaga!

Nie usuwajmy całej listy, gdyż jest ona w systemie niezbędna do wyświetlania niektórych komunikatów. Poza tym przynajmniej część wpisów zostanie automatycznie utworzona na nowo. Dzięki liście możemy jednak odkryć programy, o których  istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, i sprawdzać, czy system nie korzysta z wpisów pozostałych po odinstalowanych aplikacjach. Za pomocą polecenia »Edycja | Usuń« pozbędziemy się niechcianych wpisów.