Wskazane zaznaczenie aktywuje Windows Script Host, gdy tylko jest to potrzebne.

Uaktywnianie i dezaktywowanie Windows Script Host przy wykorzystaniu menu »Opcji folderów«

Windows XP, Vista

Windows Script Host można dezaktywować za pomocą rejestru wejścia. Jeśli chcesz częściej uaktywniać i dezaktywować funkcję systemu, warto jednorazowo poświęcić trochę więcej czasu na zintegrowanie nowego ustawienia w »Opcjach folderu« programu Eksplorator Windows.

DEZAKTYWACJA WSH (Windows Script Host)

Na początek objaśnimy podstawową procedurę. Aby dezaktywować WSH, otwórz »Uruchom« w menu Start, wpisz »regedit«

i kliknij »OK«. Teraz przejdź do »HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Script HostSettings«, kliknij na prawą część okna i otwórz »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«. Teraz stwórz wpis »Enabled« i naciśnij [Enter]. Aby dezaktywować WHS, dwukrotnie kliknij na nowy wpis i jako wartość wpisz »0«, a następnie potwierdź zmiany, naciskając »OK«. Ustawienie zaczyna obowiązywać natychmiast, bez ponownego uruchamiania komputera. Kiedy tylko uruchomisz skrypt VBS, pojawi się wiadomość informująca, że na tym komputerze Windows Script Host jest dezaktywowany. Aby uaktywnić go ponownie, musisz zmienić wartość wpisu na »1«.

USTAWIANIE PRZEŁĄCZNIKA ZMIANY TRYBU PRACY

Aby zintegrować przełącznik zmiany trybu pracy z Opcjami internetowymi Eksploratora, otwórz Notatnik i wpisz podane poniżej wersy. Możesz je również skopiować bezpośrednio z pliku zamieszczonego na DVD dołączonym do tego numeru.

Windows · Registry · Editor · Version · 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced Folder
EnableScriptHost]
„Type”=”checkbox”
„Text”=” Aktywacja·Windows · Script · Host”
„HKeyRoot”=dword:80000001
„RegPath”=”SOFTWARE\Microsoft\
Windows · Script · Host\Settings”
„ValueName”=”Enabled”
„CheckedValue”=dword:00000001
„UncheckedValue”=dword:00000000
„DefaultValue”=dword:00000000

Zapisz zawartość w pliku „Scripthost_opcje.reg” i zamknij edytor. Teraz uruchom plik REG, klikając na niego dwukrotnie. Potwierdź to za pomocą przycisku »Tak« i kliknij »OK«. Program Windows automatycznie zintegruje dane z Rejestrem.

AKTYWACJA WSH PRZY UŻYCIU OPCJI

W Eksploratorze wybierz »Organizuj | Opcje folderów i wyszukiwania« i przejdź do zakładki »Widok« (procedura na przykładzie Visty). Znajdzie się tam nowa opcja »Aktywuj Windows Script Host«, która domyślnie jest dezaktywowana. W przyszłości możesz z tego miejsca wygodnie zarządzać ustawieniami.