YouTube przeciwko przemocy wobec kobiet

Google YouTube

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Włoska Izba Deputowanych i przedstawiciele YouTube, we współpracy z Radą Europy i Studiem Filmowym Cinnecita, ogłaszają konkurs filmowy zatytułowany „Akcja dla kobiet”. Inicjatywa zachęca młodych twórców do poruszania tematu przemocy, nie tylko fizycznej i seksulanej, ale też takich ukrytych form, jak przemoc emocjonalna, prześladowanie, mobbing, dyskryminacja, zastraszanie i odbieranie środków do życia.

– Przemoc wobec kobiet to poważny problem, który nie zna granic geograficznych, kulturowych, klasowych, etnicznych i religijnych – powiedziała Giorgia Longino, Dyrektor Marketingu YouTube we Włoszech. – Zarówno Włoska Izba Deputowanych jak i Rada Europy jako jeden z głównych priorytetów swoich działań postawiły ograniczanie i w końcu wyeliminowanie złego traktowania kobiet, stąd ich bliska współpraca przy inicjatywie. Głęboko wierzymy, że wykorzystanie YouTube jako platformy konkursu pomoże w słusznej sprawie – dodaje.

Wszyscy mogą już odwiedzić kanał YouTube „Akcja dla Kobiet” (www.youtube.pl/actionforwomen) i wziąć udział w krótkiej ankiecie, która pomoże ocenić poziom świadomości problemu. Od 15 września do 1 grudnia młodzi filmowcy z 11 krajów europejskich, w tym z Polski, mogą  tworzyć oryginalne, krótkie filmy nawołujące do zaprzestania przemocy wobec kobiet i zamieszczać je w tym specjalnie przygotowanym kanale serwisu YouTube.

– W Polsce przemoc wobec kobiet to duży problem, o którym za mało mówimy. A pojawiające się informacje często pełne są stereotypów, naiwne i mało skuteczne. Brak świeżego i nowoczesnego języka przekazu, który dotarłby do osób doznających krzywdy, ale także do świadków przemocy, którzy mogliby podjąć interwencję – mówi Renata Durda, kierownik Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. – To świetna inicjatywa, a udział w tym przedsięwzięciu platformy YouTube pozwoli młodym twórcom wyjść z niszy, zaś milionom internautów lepiej zrozumieć problem przemocy – dodaje.

Belgijski reżyser Jaco Van Dormael będzie przewodniczącym Jury składającego się ze znakomitości europejskiego przemysłu filmowego, które wyłoni 10 finalistów. Od 18 grudnia do 15 stycznia 2010 społeczność YouTube wybierze zwycięski film w drodze głosowania na jednego z 10 finalistów. Pod koniec stycznia 2010 ogłoszony zotanie zarówno zwycięzca konkursu, jaki i wyniki prowadzonych wcześniej badań świadomości problemu. Nagrodą w konkursie będzie pokaz filmu podczas jednego z głównych międzynarodowych festiwali filmowych. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają 8-tygodniowe staże we włoskich firmach producenckich (przy Archivio di Cinecittà Luce w Rzymie oraz Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC Production) w Rzymie).

Reklama

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża także włączy się w akcję umieszczając na kanale YouTube filmy edukujące widzów w kwestii przemocy wobec kobiet. Będzie również zachęcać użytkowników do samodzielnego włączenia kamery i uczestnictwa w konkursie.

– Głównym celem inicjatywy jest świeże, innowacyjne podejście, które ma zmotywować ludzi, aby nie pozostawali jedynie biernymi obserwatorami przemocy wobec kobiet, ale aby sami, poprzez swoje filmy w internecie, włączyli się do walki z poważnym problemem – powiedziała Doborah Bergamini z Rady Europy popierająca inicjatywę. – Luzie z wielu krajów będą zamieszczać na kanale YouTube filmy, propagować je wśród społeczności i brać udział w ankiecie, angażując się w podniesienie świadomości problemu przemocy wobec kobiet, co pomoże w eliminacji tego rodzaju aktów agresji w społeczeństwie – dodała.

Narzędzia społecznościowe platformy YouTube umożliwiają  użytkownikom ocenę filmów w ramach „Akcji dla kobiet”, dyskusję na ich temat poprzez komentarze tekstowe i zamieszczanie odpowiedzi video oraz natychmiastowe dzielenie się linkami do nich poprzez serwisy społecznościowe takie jak Facebook czy Twitter.