Perspektywy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji jakichkolwiek fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 12 października

Intel ogłasza świetne wyniki finansowe. AMD traci (aktualizacja)

Intel

Firma Intel Corporation ogłosiła przychody w trzecim kwartale w wysokości 8,0 mld USD. Zysk operacyjny wyniósł 2,6 mld USD, zysk netto 1,9 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 33 centy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rekordowa ilość sprzedanych procesorów i chipsetów (w sztukach), których średnie cena sprzedaży była nieco niższa niż w poprzednim kwartale. – Dobre wyniki Intela w trzecim kwartale podkreślają wagę komputeryzacji w naszym życiu. Jest to także dowód znaczenia innowacji technologicznych jako sposobu na wywołanie ożywienia gospodarczego – powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny Intela.

Czy to oznacza koniec kryzysu finansowego? Być może zbyt wcześnie żeby mówić o końcu, ale z pewnością firma Intel, jak i wiele innych amerykańskich przedsiębiorstw, notuje coraz lepsze wyniki.

Aktualizacja:

Swoje wyniki finansowe ogłasza również firma AMD, główny konkurent Intela na rynku procesorów i chipsetów. W trzecim kwartale 2009 roku producent z Sunnyvale zanotował przychód w wysokości 1 miliarda i 396 milionów dolarów, ale przy tym stratę netto w wysokości 128 milionów dolarów. To jednak znacznie mniej, w porównaniu z 330-milionową stratą w drugim kwartale.

Sprzedaż procesorów przyniosła AMD  kwotę 1,069 miliarda dolarów, podczas gdy wpływy ze sprzedaży procesorów graficznych wyniosły 306 milionów dolarów.