Atuty komunikatorów nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej

Najszybciej przyrastającą grupą użytkowników telefonii komórkowej są Tradycjonaliści

Statystyka

85% Polaków korzysta z telefonów komórkowych. Oznacza to wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z 2006 roku. Największy wzrost został zaobserwowany wśród osób powyżej 50 roku życia, korzystających głównie z podstawowych funkcji telefonu, gdzie stopień penetracji osiągnął 54%.

Wzrostowi penetracji telefonów komórkowych w Polsce towarzyszy widoczny spadek posiadania telefonów stacjonarnych w domach. W aktualnym badaniu 58% respondentów zadeklarowało posiadanie telefonu stacjonarnego w domu. W analogicznym badaniu z 2006 roku taki fakt potwierdziło 65% respondentów.

W porównaniu z poprzednim badaniem wzrosła również długość rozmów przez telefon komórkowy, z 15 minut deklarowanych w 2006 do 26 minut w 2009 roku. To blisko 74% wzrost długości rozmów. Powiększył się parytet zarówno rozmów prywatnych jak i służbowych – z 4 do 9 minut w przypadku rozmów prywatnych i z 11 minut do 17 w przypadku rozmów służbowych. Na tle Europy rozmawiamy przez komórkę jednak wciąż rzadziej niż inne nacje – Niemcy rozmawiają przez 34 minuty, Szwedzi przez 41 minut a  Włosi aż przez 56 minut.

Najwyższy wskaźnik wzrostu penetracji telefonii komórkowej odnotowano w grupie osób starszych (50+) korzystajacych z podstawowych funkcji telefonu. Penetracja w tej grupie wzrosła o 31 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem – z 23% do 54%.

Badanie przeprowadził Ericsson Consumer Lab.