Używamy dużych pamięci USB również w XP

W Windows XP szeroko rozpowszechnionemu systemowi plików Microsoftu FAT32 narzucono ograniczenie rozmiarów nośników danych do 32 GB – dlatego bez dodatkowych narzędzi nie można formatować większych pamięci USB. Oprócz tego XP nie radzi sobie z odczytem nowych nośników sformatowanych przy użyciu systemu exFat (Vista).

O ile pierwszy problem możemy rozwiązać tylko za pomocą takich narzędzi jak Partition Magic, to z drugim łatwo się uporamy dzięki instalowanej ręcznie aktualizacji. Na stronie http:/suport.microsoft.com/KB/955704/pl klikamy odsyłacz »Download the Windows XP update package now«. Na następnej stronie najpierw musimy zmienić język aktualizacji, dlatego w polu wyboru języka »Change Language« klikamy »Polski« i »Change«. Sprawdzamy nazwę pliku »Windows XP-KB955704-x86-PLK.exe« i klikamy opcję »Download«.

Uwaga!

Jeśli wersja językowa instalacji nie będzie się zgadzać z wersją naszego systemu, aktualizacja się nie powiedzie. System plików exFAT jest rozwinięciem FAT32. Dzięki 64-bitowemu adresowaniu może obsługiwać bardzo duże napędy i pliki o wielkości do 18,4 exabajtów.  Wprowadzone poprawki umożliwiają również szybszy dostęp do danych i optymalizację układu plików na napędach flash.

Jego implementacja w XP wiąże się z ograniczeniami. Podczas formatowania można stosować tylko standardowy rozmiar jednostek alokacji. Oprócz tego brak obsługi zarządzania nośnikami danych. Napęd nie zostanie wyświetlony. Pod kontrolą XP powinniśmy używać tego systemu tylko wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Główną zaletą aktualizacji jest bezproblemowa współpraca z nośnikami danych USB, które zostały sformatowane przy użyciu systemu exFAT w Viście lub Windows 7, oraz brak ograniczeń dotyczących korzystania z bardzo dużych napędów.