W tabeli routingowej dla każdej karty sieciowej zapisane są specjalne instrukcje połączeń.

Używamy równolegle dwóch kart sieciowych w Windows Vista

Sieć

Używanie w komputerze dwóch kart sieciowych do różnych celów może być bardzo praktyczne, na przykład gdy jedna karta odpowiada za łącze internetowe, a druga utrzymuje połączenie z urządzeniami w sieci domowej, które nie powinny mieć własnego połączenia z Internetem. Gdy Windows chce się połączyć z Internetem, standardowo używa bramy pierwszej karty. Jeśli jednak jest to inna karta niż ta podłączona do rutera, połączenie nie zostaje nawiązane.

Wpisy do tabeli routingowej decydują o połączeniach, za które odpowiadają poszczególne karty. Tabelę możemy otworzyć, korzystając z polecenia »route print« wybieranego z Wiersza poleceń (»Start | Uruchom | cmd«). Bramkę standardową poznamy po tym, że w jej aktywnych trasach zarówno »Miejsce docelowe w sieci«, jak i »Maska sieci« oznaczone są jako »0.0.0.0«. Aby Windows nie próbował wciąż łączyć się z Internetem za pośrednictwem nieprzewidzianej do tego celu karty, wystarczy wyłączyć jej standardową bramkę. W tym celu w »Centrum sieci i udostępniania« wybieramy »Zarządzaj połączeniami sieciowymi« i klikając prawym przyciskiem myszy, otwieramy właściwości karty Ethernet. Po dwukrotnym kliknięciu pozycji »Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4)« możemy uśpić kartę, kasując adres w odpowiednim polu.