Zbyt częste słuchanie zbyt głośnej muzyki w słuchawkach może spowodować utratę słuchu

Komisja Europejska ściszy odtwarzacze muzyczne

Prawo

O planach ustanowienia nowego standardu bezpieczeństwa dla odtwarzaczy muzycznych i telefonów komórkowych z funkcją odtwarzania muzyki, Unia Europejska wspominała już pod koniec września 2009 roku. Teraz, Komisja oraz jej ciało standaryzacyjne CENELEC chcą wprowadzić ten plan w życie, poprzez ograniczenie poziomu głośności w odtwarzaczach do maksymalnie 85 dBA. W dniu dzisiejszym producenci oferują możliwość słuchania muzyki nawet przy 100 dBA, chociaż tylko wtedy, jeśli najpierw konsument zostanie poinformowany o niebezpieczeństwie.

Porozumienie w sprawie ustanowienia nowych ograniczeń mogłoby zostać osiągnięte na wiosnę 2010 roku. Wszystkie sprzedawane po tym czasie odtwarzacze muzyczne, będą musiały sprostać unijnym wymaganiom.

Natężenie dźwięku 85 dBA może jednak okazać się zbyt niskie, biorąc pod uwagę hałas dochodzący z otoczenia, zwłaszcza w tramwajach czy autobusach, kiedy trzeba wciskać słuchawki głęboko, by cokolwiek usłyszeć. Wcześniejsze plany zakładały ustanowienie standardu na poziomie 89 dBA.

Nie wiadomo jak na razie, czy pomimo standaryzacji tego ograniczenia, konsumenci wciąż będą mogli podwyższyć poziom głośności ponad 85 dBA, po uprzednim ostrzeżeniu o niebezpieczeństwie. Miejmy nadzieję, że tak.