Używamy własnego obrazu jako tła ekranu logowania

Windows 7

Inaczej niż w XP i Viście, w Windows 7 możemy zmieniać tło bez konieczności sięgania po dodatkowe oprogramowanie. Musimy tylko odblokować jedną funkcję.

Odblokowujemy

Najpierw w polu wyszukiwania menu Start wpisujemy polecenie »regedit« i naciskamy klawisz [Enter]. Na pytanie modułu Zarządzania kontami użytkowników odpowiadamy, klikając »tak«, i przechodzimy do klucza »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background«.

W prawej części okna szukamy wartości »OEMBackground«. Jeśli jej nie ma, tworzymy ją za pośrednictwem opcji »Edytuj | Nowy | Wartość DWORD«. Dwukrotnie klikając na nowy wpis, przystępujemy do jego edycji i zatwierdzamy ją kliknięciem »OK«. Potem zamykamy Rejestr.

Przygotowujemy obraz

Windows wykorzystuje jako obraz tła plik „backgroundDefault.jpg” i skaluje go (do rozdzielczości ekranu), jeśli nie znajdzie innego pliku o odpowiedniej rozdzielczości. Pliki w specjalnych formatach muszą mieć formę „background1024x768.jpg”. W nazwie pliku należy podać obie wartości rozmiaru ekranu. Najlepiej przygotować w fotoedytorze różne wersje obrazu. Musimy mieć na uwadze, że maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 256 kilobajtów.

Kopiowanie do folderu systemowego

Przygotowane pliki JPG kopiujemy teraz do przeznaczonego dla dystrybutora OEM folderu „%windir% n\system32\oobe\info\backgrounds”. Ponieważ nie ma go w większości systemów, musimy utworzyć go sami. Do tego i do skopiowania plików potrzebne są uprawnienia do zapisywania. Dlatego otwieramy Eksplorator Windows z uprawnieniami administratora i po kliknięciu ikony programu prawym przyciskiem myszy wybieramy polecenie kontekstowe »Wykonaj jako administrator«. W Eksploratorze przechodzimy do folderu „%windir%\system32\oobe\info”. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, otwieramy »Właściwości« i przechodzimy do karty »Bezpieczeństwo«. Tam klikamy »Edytuj« i zaznaczamy »Administratorzy« jako grupę lub nazwę użytkownika. Aktywujemy opcję »Zezwalaj« w wierszu »Pełny dostęp« i zatwierdzamy zmiany, klikając »Zastosuj« i »OK«. Po kolejnym kliknięciu »tak« możemy utworzyć podfolder „\backgrounds” i skopiować do niego pliki JPG.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News