Wpis do Rejestru zadba o to, aby Windows najpierw otwierał pliki nieznanego typu w edytorze.

Standardowo otwieramy nieznane typy plików w edytorze

Windows XP, Vista, 7

Dzięki wpisowi do Rejestru możemy ustalić, aby Windows pliki nieznanego typu domyślnie otwierał w edytorze. Później, korzystając z polecenia kontekstowego »Otwórz za pomocą«, wskażemy odpowiedni program i skojarzymy aplikację domyślną z danym typem plików. W Viście i Windows 7 wybierając polecenie kontekstowe, musimy nacisnąć dodatkowo klawisz [Shift], aby móc je wykonać. W menu Start Windows XP zaznaczamy »Uruchom«, wpisujemy »regedit« i naciskamy [Enter]. W Viście wpisujemy polecenie bezpośrednio w polu wyszukiwania menu Start. Na ewentualne pytanie modułu zarządzania kontami użytkowników odpowiadamy twierdząco i nawigujemy do klucza »HKEY_CLASSES_ROOTUnknownShellopenascommand«. Klikamy na ciąg znaków »(Domyślna)«. Wywołanie systemowego okna wyboru typu pliku zastępujemy wywołaniem odpowiedniego edytora, na przykład

C:Windows otepad.exe %1

Możemy użyć również innego edytora. Freeware’owy Notepad++ kojarzymy za pomocą

C:ProgramyNotepad++.exe %1

W każdym przypadku musimy podać kompletną ścieżkę do pliku programu, a na końcu Wiersza polecenia dodać argument »%1« w celu przekazania również klikniętego pliku. Pomiędzy plikiem programu a argumentem musi znajdować się spacja.