Aktywujemy obie opcje, aby praktyczny pasek napędów niepotrzebnie nie zakrywał pulpitu.

Zapewniamy szybszy dostęp do własnych plików

Windows XP

Z folderu „Mój komputer” zrobimy niezależny pasek narzędzi bezpośrednio na Pulpicie – w ten sposób uzyskamy szybki dostęp do ważnych folderów i ustawień. Zaczynamy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy na »Start«, z menu kontekstowego wybieramy pozycję »Właściwości«, w następnym oknie dialogowym aktywujemy opcję »Menu Start«

i zatwierdzamy zmiany, klikając »OK«. To ustawienie jest istotne, ponieważ trick nie zadziała, jeśli skorzystamy z »Klasycznego menu Start«. Po kolejnym kliknięciu prawym przyciskiem na wolnym miejscu Paska zadań usuwamy zaznaczenie przy opcji »Zablokuj pasek zadań«.

Jeszcze raz klikamy prawym przyciskiem myszy na wolnym miejscu i wybieramy polecenia »Paski narzędzi | Nowy pasek narzędzi«. W następnym oknie dialogowym zaznaczamy »Mój komputer« i klikamy »OK«. Windows wyświetli teraz na Pasku zadań folder zbiorczy. Klikamy na nowym pasku narzędzi i przeciągamy go na przykład ku górnemu skrajowi ekranu – jego wysokość i szerokość system dopasuje automatycznie. Teraz kliknięcie ikony nośnika wystarczy, by wyświetlić jego zawartość w Eksploratorze Windows. Nadajemy naszemu paskowi ostatni szlif, klikając na nim prawym przyciskiem myszy. Za pomocą poleceń »Widok | Duże ikony« lub »Widok | Małe ikony« dopasowujemy jego wygląd. Aktywujemy opcję »Trzymaj pasek zadań na wierzchu«, aby żadne aplikacje nie zasłaniały paska. Jeśli ponadto aktywujemy »Włącz autoukrywanie paska zadań«, pasek nie będzie widoczny aż do momentu, gdy przesuniemy kursor ku górnemu skrajowi ekranu. Chcąc usunąć nowy pasek zadań, z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Zamknij pasek zadań« i na pytanie o potwierdzenie odpowiadamy »OK«.