Pomocny program Ol2- TomTom przekształci kontakty programu Outlook w punkty docelowe odbiornika nawigacji.

Szybkie kopiowanie adresów z listy kontaktów programu Outlook do odbiornika GPS

TomTom

Istnieje narzędzie, które oszczędzi nam wklepywania danych adresowych za pomocą ekranu dotykowego. Korzystając z Ol2TomTom, szybko zmienimy adresy zapisane na liście kontaktów Outlooka na plik tekstowy „contacts.txt” zgodny z oprogramowaniem nawigacji. Program możemy pobrać za darmo ze strony www.diepeintingers.de/html/ol2tomtom.html. Rozpakujmy pobrane archiwum ZIP i otwórzmy plik instalacyjny.

Eksport kontaktów

Otwórzmy narzędzie Ol2TomTom i zaznaczmy pola wyboru »create contacts.txt« oraz »create OV2-File«, jeżeli chcemy zapisać adresy jako punkty docelowe. Po prawej stronie okna zostaną wyświetlone elementy Google Earth, które służą jedynie do celów informacyjnych. Po kliknięciu »Start« wybieramy zawierający odpowiednie dane katalog programu Outlook (domyślnie „Kontakty”) i zatwierdzamy zmiany przyciskiem »OK«. Narzędzie przetworzy kolejno wszystkie dostępne kontakty – jeżeli podanego adresu nie da się zlokalizować (na przykład wtedy, gdy podany jest tylko numer skrytki pocztowej), zostaniemy o tym poinformowani. Na końcu wskazujemy katalog, w którym mają być zapisane nowe elementy, zatwierdzamy wybór, klikając »OK« i czekamy na wygenerowanie niezbędnych plików.

Przenoszenie plików

Podłączamy naszą nawigację TomTom do komputera, a następnie otwieramy okno Eksploratora Windows i przechodzimy do katalogu głównego wykrytego dysku zewnętrznego. Utworzony przed chwilą plik „contacts.txt” kopiujemy do folderu „Kontakty” w pamięci urządzenia nawigacyjnego. Następnie przechodzimy do katalogu, w którym są zapisane dane mapy, na przykład „Western_and_Central_Europe” – wklejamy do niego pliki „Kontakty.ov2” i „Kontakty.bmp”.

Teraz odłączamy urządzenie od komputera i uruchamiamy je ponownie. Adresy naszych znajomych będą widoczne jako nowa kategoria punktów POI. W pamięci odbiornika zapisane są również numery telefonów przechowywane w programie Outlook.