Google jeszcze raz sfotografuje japońskie miasta, używając aparatu umieszczonego 40 cm niżej, niż poprzednio

Unia Europejska reguluje prawne kwestie z Google Widok Ulicy

Google Widok Ulicy

Usługa Google Widok Ulicy nie jest zgodna z unijnym prawem: według niego usługa powinna mieć usuwane zdjęcia co pół roku (możliwe jest zastąpienie ich nowymi). Tymczasem Google fotografuje ulice na potrzeby Street View co rok, czyli dwa razy rzadziej, niż wymagają tego przepisy.

Prawo unijne ma bronić prywatności swoich obywateli. UE będzie wymagać również od Google’a podania do wiadomości publicznej czytelnej informacji kiedy i gdzie będzie fotografowało ulice, by obywatele mogli się odpowiednio zabezpieczyć, jeżeli czują, że w ten sposób naruszane jest ich prawo do prywatności. Unia twierdzi, że opcja wypisania się z usługi, czyli, innymi słowy, zgłoszenia, że dana osoba nie życzy sobie danych zdjęć w usłudze, to „zdecydowanie za mało”.

Jak nietrudno się domyśleć, Google ma tylko trzy opcje: najmniej prawdopodobną, czyli wyłączenie usługi na terenie Unii Europejskej; zwiększenie budżetu na Widok Ulicy lub dużo wolniejszy jej rozwój.