Narzędzie WLAN in- SSIDer mierzy między innymi zmiany siły sygnału radiowego w czasie.

Ustalamy optymalne miejsce umożliwiające szybkie połączenie WLAN

Windows XP, Vista

Konfigurując sieć bezprzewodową, powinniśmy w miarę możliwości wybrać nieużywany kanał. W przypadku dużego zagęszczenia sieci, na przykład w budynkach wielorodzinnych, jest to prawie niemożliwe. Oprócz numeru kanału musimy jeszcze uwzględnić siłę sygnału poszczególnych kanałów. Ponadto zarówno w przypadku rutera, jak i klienta WLAN, na przykład notebooka, ważne jest znalezienie optymalnej lokalizacji.

Za pomocą freeware’owego narzędzia inSSIDer (www.metageek.net/products/inssider) możemy quasi w czasie rzeczywistym przeanalizować otoczenie radiowe naszego klienta WLAN. To bardzo praktyczne, gdy chcemy wyszukać optymalne lokalizacje w danych częściach naszego mieszkania, na przykład w salonie i na tarasie. W celu instalacji uruchamiamy plik MSI i postępujemy zgodnie ze wskazówkami instalatora. Uwaga: na komputerze musi być zainstalowany Microsoft.NET-Framework 2.0 (na ogół jest).

Po uruchomieniu programu klikamy przycisk »Uruchom skanowanie«. Już po krótkim czasie narzędzie wyświetli tabelę ze wszystkimi dostępnymi sieciami radiowymi, a poniżej w formie graficznej przedstawi siłę sygnału wybranego kanału.

Mając uruchomiony inSSIDer, poruszamy się po analizowanym obszarze. Stwierdzimy, że siły sygnału w dużym stopniu zależą od naszej pozycji, jak również od tego, czy w danym miejscu znajdują się inne sieci. Najsilniejszy sygnał pochodzi zazwyczaj

z własnej sieci – rozpoznamy go na podstawie nazwy SSID. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy to „nasz” sygnał, przenieśmy notebook w pobliże rutera – wtedy łatwo ustalimy najsilniejszy sygnał. Jeżeli jeden kanał jest wykorzystywany przez bardzo dużo sieci radiowych, to zalecamy wybranie innego.

Na ilustracji sieć zaznaczona kolorem czerwonym jest w danym momencie najsilniejsza, jednak – jak widać na osi czasu – z powodu zmiany pozycji sygnał okazuje się przejściowo słabszy od zaznaczonego na zielono sygnału sieci z tego samego kanału. Konfiguracja nie jest więc optymalna, przynajmniej jeśli zamierzamy przemieszczać się z komputerem. Lepsze byłoby przejście na kanał ze słabszymi wpływami. Jeśli równolegle działa wiele sieci radiowych, najlepiej wybrać kanał, w którym występują najmniejsze siły obcych sygnałów.