Ponad pół miliona indyjskich abonentów uzyska połączenie przez stacjonarną sieć szerokopasmową

100 razy szybszy Internet dzięki nowemu projektowi

Internet

Głównym założeniem nowej konstrukcji Sieci jest wyeliminowanie potrzeby konwertowania optycznego sygnału do sygnału elektrycznego. Grupa naukowców z jednej z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie – MIT (Massachusetts Institute of Technology) – zademonstrowała nowy sposób organizacji optycznych połączeń, które, w większości przypadków, pozwolą na ominięcie potrzeby konwersji sygnałów. Obecnie odbywa się to bowiem tak, że kiedy optyczne sygnały nadchodzące z różnych kierunków docierają do routera w tym samym czasie, są konwertowane do sygnałów elektrycznych, ażeby router mógł przechowywać je w swojej pamięci. Nowe przedsięwzięcie ochrzczone zostało nazwą „zmiany przepływu”.

Jednakże według dyrektora działu inżynieryjnego w firmie Cisco, jednego z gigantów sieciowych technologii, nie ma w chwili obecnej zapotrzebowania na tak szybki Internet, aby zmiana technologii na „zmiany przepływu” była opłacalna i logiczna.

– Zmiany przepływu działają całkiem nieźle przy całkiem dużym zapotrzebowaniu – jeśli ma się użytkowników, którzy potrzebują dużej przepustowości i niskich opóźnień poprzez Sieć – powiedział Ori Gerstel. – Ale większość użytkowników tego nie potrzebuje – dodał.