Digitalizacja zbiorów będzie trwała aż do przetworzenia wszystkich zasobów bibliotecznych Pomorza, szacowanych na ponad 20 mln stron dokumentów

Austriacka Biblioteka Narodowa udostępni w Internecie cały swój księgozbiór historyczny

Historyczne wydania arcydzieł Kochanowskiego, Mickiewicza czy Słowackiego z półek Austriackiej Biblioteki Narodowej już niedługo przeniosą się do sieci dla czytelników z całego świata.

„Przechowywanie i udostępnianie wiedzy od zawsze było najważniejszym celem bibliotek. Zgodnie z tą fundamentalną zasadą Austriacka Biblioteka Narodowa planuje cyfryzację całości swojego zbioru nieobjętych prawami autorskimi pozycji historycznych i udostępnienie ich w Internecie. W tym celu biblioteka zawarła z firmą Google partnerstwo publiczno-prywatne, które umożliwi udostępnienie internautom 400 000 najważniejszych dzieł z księgozbioru biblioteki. Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób przyczynić się do demokratyzacji wiedzy”. Tymi słowami dyrektor generalny dr Johanna Rachinger przedstawiła podczas wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielami Google podjęcie tego ważnego dla Austriackiej Biblioteki Narodowej kroku. Dzięki temu przedsięwzięciu w ciągu kilku kolejnych lat około 400 000 książek zostanie bezpłatnie udostępnionych w Internecie. Wśród nich znajdą się również dzieła literatury polskiej głównie z XIX wieku.

Projekt tej skali wymaga odpowiednio dużego budżetu, którego Austriacka Biblioteka Narodowa nie byłaby w stanie zapewnić samodzielnie, zwłaszcza w świetle innych ambitnych projektów, które ma zamiar zrealizować, takich jak budowa dodatkowych podziemnych magazynów w celu kontynuacji zadania gromadzenia i archiwizacji ważnych dzieł. Koszt pełnej cyfryzacji tekstu pojedynczej książki jest ogromny. Projekt ma objąć prawie pół miliona woluminów, bez współpracy z partnerem takim jak Google wydatki na ich digitalizację byłyby zdecydowanie za wysokie. Google pokryje wszystkie koszty cyfryzacji, zaś Austriacka Biblioteka Narodowa sfinansuje znaczne koszty związane z przygotowaniem i udostępnieniem książek dla projektu oraz koszty związane z procesem zapisywania i udostępniania zdigitalizowanych już pozycji. Oprócz kosztów duże znaczenie ma również czas – dzięki bardzo wydajnemu procesowi prac przygotowanemu przez Google przeprowadzenie cyfryzacji całego księgozbioru historycznego Austriackiej Biblioteki Narodowej zajmie zaledwie kilka lat. Realizacja projektu o tak rozległej skali normalnie zajęłaby kilka dziesięcioleci.

Główna część literatury polskiej w księgozbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej pochodzi z XIX wieku. Podstawowy zbiór dzieł literatury polskiej to około 1 800 tytułów. Pod względem chronologicznym, kolekcja koncentruje się na wydaniach z XIX wieku. Kolekcja literatury romantycznej jest obszerna i udokumentowana ważnymi wydaniami: wśród 95 dzieł Adama Mickiewicza znajdują się Sonety Krymskie (z wkładką z zapisem nutowym, 1827) i Poezje (1828); spośród około 100 wydań dzieł Słowackiego szczególnie godne uwagi są pierwsze paryskie wydanie Poezji (1832-1833) oraz niemieckie tłumaczenie dramatu Mazepa (1846). Cenne są także zbiory dzieł z epoki pozytywizmu (np. 60 prac Henryka Sienkiewicza) oraz autorów Młodej Polski, tworzących pod koniec XIX wieku (np. Kazimierz Tetmajer). Są też dzieła z okresów wcześniejszych, przedstawicielem polskiej poezji renesansowej jest na półkach Austriackiej Biblioteki Narodowej Jan Kochanowski, z takimi dziełami jak Psałterz Dawidów (1606, 1629) i tłumaczeniem psalmów z Wulgaty. W zbiorze znajdują się także jedyne dwa znane wydania dialogu Wróżki (Kraków 1587).

W kolekcji jest ponadto około 250 tytułów z dziedziny językoznawstwa poświęcone polszczyźnie. Najważniejsze przykłady to Eyn schene Lehre mit kortzen Sinnen begriffen, deutzsch und polnisch (Kraków 1553) oraz Grammatica seu institutio Polonicae linguae autorstwa Franciszka Meninskiego (Gdańsk 1649).

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.