Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował 24 klauzule, jakie stosują w swoich umowach operatorzy sieci Orange, Era i Play

Polak trafi do więzienia na pół roku za piractwo komputerowe

Sąd Rejonowy w Płocku zarządził wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności wobec Marcina W. skazanego trzy lata wcześniej za kradzież programów komputerowych.

W maju 2007 roku Sąd Rejonowy w Płocku skazał Marcina W. za popełnienie przestępstwa z art. 278§2 Kodeksu karnego (uzyskanie programu komputerowego bez zgody podmiotu uprawnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W toku postępowania ustalono, że szkoda producentów oprogramowania powstała z winy oskarżonego wyniosła ponad 22.000 zł.

Wydając wyrok, Sąd zawiesił jego wykonanie na okres próby wynoszący 3 lata, jakkolwiek zobowiązał skazanego do naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanym producentom oprogramowania i zapłaty na ich rzecz łącznie kwoty 16.091 zł w terminie 2 lat i 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Zważywszy, iż Marcin W. nie dokonał zapłaty w wyznaczonym terminie, a jego zachowanie sąd ocenił jako świadome i celowe uchylanie się od ciążących na nim obowiązków, na mocy artykułu 75§2 Kodeksu karnego sąd zadecydował o zarządzeniu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Pirat komputerowy spędzi w więzieniu 6 miesięcy.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.