Urodzony w 1950 roku Paul Otellini jest piątym dyrektorem generalnym Intela. Jest również członkiem zarządu Google Inc.

Intel ogłasza najlepsze w historii wyniki finansowe

Intel

Intel pochwalił się swoimi najnowszymi wynikami finansowymi za drugi kwartał. Przychód wyniósł 10,8 miliarda dolarów, co oznacza zmianę o 34 procent w stosunku rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 4 mld USD, zysk netto 2,9 mld USD, zaś zysk na akcję (EPS) 51 centów. – Duży popyt ze strony klientów korporacyjnych na nasze najbardziej zaawansowane procesory pomógł nam w odnotowaniu najlepszych kwartalnych wyników finansowych w 42-letniej historii Intela – powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel.

Najważniejsze wydarzenia drugiego kwartału 2010 roku

(porównanie względem kwartału poprzedzającego)

  • Przychody grupy PC Client wzrosły o 2 procent, przy rekordowych przychodach w segmencie procesorów mobilnych;
  • Przychody grupy Data Center wzrosły o 13 procent, przy rekordowych przychodach z procesorów serwerowych;
  • Przychody ze sprzedaży procesorów Intel® AtomTM i chipsetów na poziomie 413 mln USD, wzrost o 16 procent;
  • Średnia cena sprzedaży (ASP) procesorów delikatnie wzrosła;
  • Marża brutto wyniosła 67 procent;
  • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia ukształtowały się na poziomie 3,25 mld USD, więcej od oczekiwań spółki;
  • Zysk netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych sięgnął 204 mln USD, więcej od oczekiwań spółki;
  • Efektywna stopa podatkowa wyniosła 31 procent.