Microsoft: „Konsumenci boja sie o swoje pliki i dane prywatne”

80 procent użytkowników komputerów na świecie to użytkownicy świadomi niebezpieczeństw związanych z używaniem nielegalnego oprogramowania, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Microsoft.

Badanie przeprowadzono na próbie ponad 38 000 użytkowników komputerów z dwudziestu państw, w tym Polski.

„Aż trzech na jednego z ogólnej liczby ankietowanych przyznało, że korzystanie z pirackiego oprogramowania nie jest tak bezpieczne, jak korzystanie z  oprogramowania oryginalnego,”

– powiedział Krzysztof Janiszewski, zajmujący się ochroną własności intelektualnej w polskim oddziale firmy Microsoft. – ”

Jednocześnie, 82 procent respondentów poleciłoby oryginalne oprogramowanie przyjacielowi”.

Wyniki badania świadczą o tym, że świadomość konsumentów co do istnienia nielegalnego oprogramowania jest wysoka. Jednocześnie konsumenci uważają, że wiele jeszcze w tym zakresie jest do zrobienia. 73 procent ankietowanych preferuje oryginalne oprogramowanie. Co więcej, ponad 70 procent respondentów jest zdania, że legalne oprogramowanie jest bardziej bezpieczne, stabilne i pozwala na szybkie instalowanie aktualizacji.

Wyniki ankiety pokazują także, że problem nie wynika z faktu dokonywania zakupów w sposób beztroski czy nieprzemyślany. 72 procent ankietowanych, którzy kupili oryginalne oprogramowanie przez Internet deklarowało, iż samodzielnie sprawdza opakowanie, aby upewnić się co do legalności nabytego produktu. W tym samym celu blisko 80 procent respondentów dwukrotne wpisuje kod aktywujący oprogramowanie.

W badaniu wzięli również udział polscy użytkownicy komputerów. 39 procent z polskiej próby liczącej 2001 osób uważa, że istnieje istotna różnica pomiędzy legalną a piracką wersją oprogramowania. Przeciwnego zdania jest 25 procent badanych. 67 procent polskich użytkowników komputerów chce używać legalnego oprogramowania, przy czym 71 procent respondentów uważa, że jest ono bardziej bezpieczne, 67 procent – że bardziej stabilne, a 74 procent – że dzięki niemu łatwiej jest przeprowadzić aktualizację.

19 procent polskich ankietowanych uważa, że pirackie wersje oprogramowania są tak samo bezpieczne, jak te posiadające oryginalne licencje. Przeciwnego zdania jest jednak 44 procent Polaków. W odniesieniu do pirackich programów komputerowych, 20 procent polskich ankietowanych uważa, że może ono doprowadzić do utraty danych zapisanych w pamięci komputera, a 15 procent – że może doprowadzić do kradzieży danych osobowych. Jedynie 10 procent ankietowanych nie sygnalizowało braku poczucia bezpieczeństwa związanego z używaniem nielegalnego oprogramowania.

Obecność wysokiej jakości podróbek na rynku sprawia, że odróżnienie nielegalnego oprogramowania jest dla użytkowników dużym wyzwaniem. Większość ankietowanych wybrałaby legalny produkt, gdyby miała wybór, ale mniej niż połowa deklaruje, że umiałaby rozpoznać nielegalne oprogramowanie. O skali problemu najlepiej świadczy popularność strony internetowej www.howtotell.com firmy Microsoft, na której można znaleźć wskazówki, jak rozpoznać nielegalne produkty.

Konsumenci nawołują branżę IT i  rządzących polityków do działania

W zdecydowanej większości przypadków (65 procent ogółu badanych) konsumenci oczekują bardziej zdecydowanych działań ze strony administracji publicznej w zwalczaniu piractwa komputerowego. Natomiast 72 procent wszystkich ankietowanych przyznaje, że branża IT również powinna być bardziej aktywna w zwalczaniu piractwa. 75 procent  badanych przyznaje, że konsumenci potrzebują narzędzi, aby chronić się przed nieumyślnym zakupem podrobionego oprogramowania.

Wyniki ankiety pokazują, że nadal istnieje realna potrzeba edukowania konsumentów w zakresie nielegalnego oprogramowania,

” – powiedział Bartłomiej Witucki z Business Software Alliance. –

„Klienci nie chcą nielegalnego oprogramowania. Wiedzą, że jest ono szkodliwe. Potrzebują jednak narzędzi i wiedzy, żeby móc ochronić się przed tymi zagrożeniami”

.

Microsoft co roku angażuje się w działania edukacyjne, których celem jest wzrost świadomości dotyczącej piractwa i zagrożeń, jakie z sobą niesie wśród konsumentów. Firma wprowadza też nowe rozwiązania technologiczne utrudniające podrabianie oprogramowania. Współpracuje także z organami ścigania w procesie egzekwowania prawa wobec piratów komputerowych oraz administratorami portali aukcyjnych. W bieżącym roku tylko na jednym z polskich portali usunięto 3 500 ofert nielegalnego oprogramowania Microsoft.

„Najlepszym sposobem na ochronę konsumentów przed nielegalnym oprogramowaniem jest udostępnienie im narzędzi, których mogliby użyć do zabezpieczenia swoich komputerów,

” – powiedział Krzysztof Janiszewski. – ”

Obecnie każdy może wejść na specjalną stronę Microsoft i sprawdzić, czy nabyte drogą internetową, w sklepie lub preinstalowane na komputerze oprogramowanie jest legalne”

.

Użytkownicy produktów Microsoft, którzy podejrzewają, że mogli stać się ofiarą piractwa, powinni odwiedzić stronę www.microsoft.com/poland/piratnie/pid/, na której można zgłosić fakt nabycia nielegalnego oprogramowania i uzyskać pomoc.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.