Ekspansja Windows Phone jest dość powolna, ale i konsekwentna

Definitywne wyjaśnienie problemu „widmowych danych” w Windows Phone 7

Gadatliwe Yahoo!

Riviera znany jest z prowadzenia znakomitego serwisu Within Windows, a także z tego, jak niedawno opisał sposób „szpiegowania” użytkowników przez Windows Phone 7. Riviera nie zakończył swojego śledztwa i dalej badał sprawę nabijania rachunków przez ten system i nadmiarowo przesyłane przez niego dane. Tak jak Microsoft nie jest pewien swojej diagnozy, tak Riviera już ją potwierdza z cała stanowczością: winę za to ponosi serwer IMAP Yahoo!, który wysyła aż 25-krotnie więcej danych od innych tego typu usługodawców.

Pojedynczy blok komunikacyjny co prawda nie jest znowu tak duży, ale jeśli masz dużo maili na koncie, to każdy znak zyskuje na znaczeniu, a z pojedynczych kilobajtów robią się megabajty. Riviera umieścił w Sieci porównanie komunikatów serwerów IMAP. Tak wygląda ten od AIM:

* 1 FETCH (UID 258 BODY[HEADER.FIELDS (MESSAGE-ID)] {81}
Message-Id: [[email protected]]
FLAGS (XAOL-RECEIVED XAOL-GOOD XAOL-GOODCHECK-DONE XAOL-CERTIFIED-MAIL XAOL-BILLPAY-MAIL $hasEmbedded))

OK FETCH completed

A tak wygląda ten od Yahoo!:

Reklama

X-YMAIL-UMID: 1_1231_AH9SAiosajdifsLGYp8
Delivered-To: [email protected]thinwindows.com
Received: by 0.0.0.0 with SMTP id b14cs36932vcd;
        Wed, 24 Nov 2010 09:48:20 -0800 (PST)
[snipped]
Received-SPF: pass (google.com: domain of [email protected] designates 0.0.0.0 as permitted sender) client-ip=0.0.0.0;
DomainKey-Status: good (test mode)
Authentication-Results: mx.contoso.com; spf=pass (contoso.com: domain of [email protected] designates 0.0.0.0 as permitted sender) [email protected]; domainkeys=pass (test mode) [email protected]
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
  s=200505; d=email.contoso.com;
  b=[snipped]+CKirfbuapQiU=;
h=Date:Message-ID:List-Unsubscribe:From:To:Subject:MIME-Version:Reply-To:Content-type;
Date: Wed, 24 Nov 2010 17:48:39 -0000
Message-ID: [[email protected]]
List-Unsubscribe: [mailto:[email protected]]
From: „Contoso” [[email protected]]
To: [email protected]
Subject: This is a test message
MIME-Version: 1.0
Reply-To: „Contoso” [[email protected]]
Content-type: multipart/alternative; boundary=”=bxp60spbgychw1axh2kt5hjwxuss6f”

OK FETCH completed

Sytuacja wydaje się dość jasna…