Suma patentów IBM w 2010 roku jest niemal czterokrotnie wyższa niż wynik firmy Hewlett-Packard, a także przekracza sumę liczby patentów zarejestrowanych przez firmy: Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, EMC i Google

IBM: 6 000 patentów w jeden rok

IBM najbardziej innowacyjną firmą świata?

Wśród zarejestrowanych w 2010 roku patentów znalazły się między innymi: metody gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych pochodzących z wielu źródeł na temat pacjentów w celu zwiększenia skuteczności diagnostyki medycznej; systemy przewidywania stanu nasilenia ruchu drogowego w oparciu o informacje uzyskiwane drogą radiową; techniki analizy danych z czujników umieszczonych na twardych dyskach w celu zapewnienia szybszej reakcji w sytuacjach awaryjnych na wypadek trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych; oraz technologia umożliwiająca komunikację w oparciu o układy elektroniczne wykorzystujące impulsy świetlne zamiast sygnałów elektrycznych, co zwiększa wydajność systemów obliczeniowych.

Na sukces koncernu pracowało ponad 7 000 pracowników w 30 krajach. Poza granicami Stanów Zjednoczonych powstało 22% zarejestrowanych patentów, co stanowi 27 proc. wzrost na przestrzeni ostatnich trzech lat. Suma patentów IBM w 2010 roku jest niemal czterokrotnie wyższa niż wynik firmy Hewlett-Packard, a także przekracza sumę liczby patentów zarejestrowanych przez firmy: Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, EMC i Google. Na swoją pozycję koncern IBM pracował 100 lat, od momentu powstania w 1911 roku.

Firmy, które zarejestrowały największą liczbę patentów w 2010 roku (źródło: FI CLAIMS Patent Services)

 • IBM                             5 896
 • Samsung                     4 551
 • Microsoft                     3 094
 • Canon                         2 552
 • Panasonic                   2 482
 • Toshiba                       2 246
 • Sony                           2 150
 • Intel                             1 653
 • LG Electronics             1 490   
 • HP                               1 480

Już od stu lat tworzenie nowych patentów stanowi ważny element strategii biznesowej IBM, skupiającej się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań i technologii usprawniających działalność biznesową naszych klientów.

”  – powiedziała Anna Sieńko, Dyrektor Generalna, IBM Polska.

Kilka najbardziej interesujących innowacji IBM w 2010 roku:

 • U.S. Patent 7,761,440: Produkty obejmujące metody, systemy i programy komputerowe do syntetyzowania diagnoz w bazach danych służby zdrowia – to opatentowane rozwiązanie zwiększa standardy analizy danych medycznych, aby stworzyć inteligentny system opieki zdrowotnej. Patent  7,761, 440 otrzymali wynalazcy IBM: Tony Chow, Robert Friedlander, Richard Hennessy i Anwer Kahn.
 • U.S. Patent 7,760,112: Systemy i metody oparte na komunikacji radiowej o krótkim zasięgu, w celu informowania kierowców o zwiększonym natężeniu ruchu drogowego – to rozwiązanie przewiduje warunki ruchu drogowego w oparciu o informację wymienianą pomiędzy pojazdami drogą radiową o krótkim zasięgu. Patent 7,760,112 otrzymali naukowcy IBM: Frederic Bauchot i Gerard Marmigere.
 • U.S. Patent 7,693,663: Systemy i metody wykrywania trzęsień ziemi i tsunami łączące się z systemami wczesnego ostrzegania – patent ten opisuje technikę gromadzenia i analizy danych z czujników dysków twardych w celu precyzyjnej analizy po wystąpieniu ruchów sejsmicznych, takich jak trzęsienia ziemi, które mogą przyczynić się do skutecznej  reakcji na sytuacje awaryjne w oparciu o dane zebrane po wystąpieniu klęski żywiołowej. Patent 7,693,663 otrzymali naukowcy IBM: Robert Friedlander i James Kraemer.
 • U.S. Patent 7,790,495: Urządzenie optoelektroniczne z fotodetektorem germanu – Wynalazek ten jest kompatybilny z technologią chipową CMOS Integrated Silicon Nanophotonics wprowadzoną przez IBM w listopadzie 2010 r. Technologia ta integruje elektryczne i optyczne urządzenia na jednym elemencie krzemowym umożliwiając układom elektronicznym komunikację za pośrednictwem impulsów świetlnych (zamiast sygnałów elektrycznych) i jest ukoronowaniem 10 lat badań w laboratoriach IBM na całym świecie. Patent 7,790,495 został przyznany następującym osobom: Solomon Assefa, Waleter Bedell, Yurii Vlasov i Fengnian Xia.