Niemcy czują się najpewniej w backupie i odzyskiwaniu danych, Francja i Włochy muszą się wiele nauczyć

"Użycie serwerów wirtualnych wzrośnie o połowę, zastosowanie chmury zwiększy się niemal podwójnie. Konieczne jest jedno rozwiązanie do backupu i odzyskiwania danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i typu "cloud""– to niektóre wnioski jakie płyną z raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2010.

Acronis opracował

Global Disaster Recovery Index

– wskaźnik, który ma określać poziom zaufania managerów IT do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Badanie zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute w 13 krajach na całym świecie we wrześniu 2010 roku. Ponad 3 000 pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zapytano m.in. jak oceniają skuteczność i zarządzanie procesami backup’u i disaster recovery (B&DR) w swojej firmie, a także wsparcie zarządu, poziom technologii, kontroli i dokumentacji procedur z tym związanych. W oparciu o uzyskane odpowiedzi powstał Acronis Global Disaster Recovery Index .

Niemcy liderem, Francja i Włochy daleko w tyle

W czołówce Indeksu znalazły się firmy z Niemiec i Holandii (oraz Szwajcarii). Deklarują one największe zaangażowanie zarządu w procesy B&DR (73 i 69 proc.), mają również największą pewność, iż w przypadku przestoju systemu mogą szybko odzyskać utracone dane (77 i 85 proc.). Ponadto znajdują się w pierwszej piątce pod względem wydatków z budżetu IT na operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (13 i 14 proc.).

Zaraz za liderami uplasowały się firmy z Singapuru, Hongkongu i Japonii. Posiadają najlepiej wykwalifikowanych specjalistów i zaawansowane technologie, a co za tym idzie, wykazują największą pewność, że ich systemy do ochrony danych zadziałają skutecznie. Co ciekawe jednak, w porównaniu do innych badanych wydają na ten cel znacznie mniej z całkowitego budżetu IT (odpowiednio 6, 5 i 7 proc.).

Przedsiębiorstwa w Szwecji i Norwegii, które uplasowały się na środkowej pozycji Indeksu, wydają na B&DR najwięcej spośród wszystkich ujętych w badaniu (16 i 17 proc.). Niemniej jednak, co ciekawe, w ich przypadku wdrożenie cloud computing jest najmniej prawdopodobne (8 i 9 proc.). Wynika to głównie z braku zaufania do dostawców chmury.

Wielka Brytania, Australia i Stany Zjednoczone wypadły dość słabo pod względem wiary w własne możliwości na wypadek poważnej awarii systemu. W ich przypadku backup i odzyskiwanie danych mają niewielkie wsparcie zarządu i nie są w wystarczającym stopniu traktowane priorytetowo, o czym świadczą m.in. zbyt niskie budżety i zasoby przeznaczane na ten cel. Około 1/3 firm z tej grupy państw nie posiada strategii B&DR (odpowiednio 36, 36 i 32 proc.).

Najgorzej w rankingu wypadły firmy z Francji i Włoch, które w większości nie posiadają strategii B&DR i wydają na ten cel najmniej spośród wszystkich badanych (5 i 4 proc.). Posiadają również najsłabiej wykwalifikowany personel (29 i 32 proc.), mają najgorsze lub jedne z najgorszych wyników pod względem zasobów, technologii, kontroli i procedur. Ale co ciekawe, mimo, że pozostają w tyle pod względem użycia serwerów wirtualnych, większość (68 i 58 proc.) przewiduje, że cloud computing stanie się częścią ich strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Wirtualizacja i chmura – temat przewodni 2011 roku

Większość firm, które wzięły udział w badaniu, planuje zwiększenie użycia serwerów wirtualnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy o około 50 proc. (z 22 do 33 proc.). Państwa, które zajmują czołowe miejsca w zestawieniu Acronis Global Disaster Recovery Index są obecnie najbardziej zaawansowane we wdrażaniu wirtualizacji serwerów. Większość z nich tworzy wirtualne kopie zapasowe tak często jak te fizyczne.

Jak pokazuje badanie, ponad 2/3 badanych firm (71 proc.) spodziewa się wprowadzenia do końca 2011 roku infrastruktury opartej na 'cloud' jako części strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Większość postrzega cloud computing jako technologię pozwalającą redukować koszty. Mimo to, firmy nadal mają poważne zastrzeżenia związane z ryzykiem jakie niesie za sobą to rozwiązanie. Prędkość odzyskiwania danych, brak bezpieczeństwa i dodatkowe obciążenie sieci firmowej to trzy główne powody braku przekonania do chmury.

Według danych z raportu niemal każda firma posiada jakąś infrastrukturę wirtualną (75 proc. badanych) lub typu 'cloud' (74 proc.). Dlatego też większość firm boryka się z backupem i odzyskiwaniem danych w środowisku hybrydowym. Liczba używanych aplikacji do B&DR jest bardzo zróżnicowana, jednak prawie wszyscy są zgodni w jednej kwestii: znacznym ułatwieniem byłoby stosowanie jednego kompleksowego rozwiązania do ochrony danych w środowiskach: fizycznym, wirtualnym i chmurze.

Wyniki badania ukazały wiele interesujących trendów i niespodzianek ale pokazały również, że

tym czego szukają małe i średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich lokalizacji, jest jedno niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które można zastosować w środowiskach fizycznych, wirtualnych i typu 'cloud'

mówi Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis Polska.

Mamy nadzieję, że wyniki badania uświadomią polskim przedsiębiorstwom, jak ważne dla bezpieczeństwa danych firmy jest wsparcie zarządu dla procesów backup’u i odzyskiwania danych, które przekłada się m.in. na podział budżetów IT, poziom technologii i zasobów.

Badanie Acronis Global Disaster Recovery Index zosatało przeprowadzone przez Ponemon Institute w 13 krajach we wrześniu 2010 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 000 praktyków IT z małych i średnich przedsiębiorstw, liczących nie więcj niż 1 000 pracowników.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.