Pierwsze transaltlantyckie połączenie lightRadio

Alexander Graham Bell wykonujący telefon

Alexander Graham Bell wykonujący telefon

Połączenie nawiązano z historycznego biurka Aleksandra Grahama Bella. LightRadio to opracowany przez Alcatel-Lucent system, który radykalnie zmienia telefonię komórkową — zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem sprawności. Chris Lewis, wiceprezes firmy analitycznej IDC, połączył się z siedziby Bell Labs w Murray Hill (stan New Jersey) z Benem Verwaayenem, dyrektorem generalnym Alcatela-Lucenta w Paryżu, a także z delegatami na konferencję biznesową w Miami.

lightRadio to nazwa rodziny technologii, które zostały zaprojektowane z myślą o transformacji telekomunikacji mobilnej i poprawie jakości usług sieciowych powszechnego użytku przy równoczesnym radykalnym zmniejszeniu wielkości stacji bazowych telefonii komórkowej, ich szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz zużycia przez nie energii.

Wprowadzenie systemu lightRadio ułatwi zaspokojenie szybko rosnącego na całym świecie popytu na mobilne usługi szerokopasmowe oraz treści dostarczane bezprzewodowo. Czynnikami stymulującym ten popyt są smartfony, aplikacje wideo, sieci społecznościowe i gry na telefony komórkowe, których coraz większa popularność wymaga od usługodawców zaoferowania większej szybkości przesyłania danych i większej pojemności sieci bezprzewodowych.

Operatorzy sieci, tacy jak France Telecom / Orange, Telefonica czy China Mobile, współpracują z firmą Alcatel-Lucent przy rynkowym wdrożeniu technologii lightRadio. Oczekuje się, że system przełoży się na znaczne niższe koszty operacyjne dla operatorów i właścicieli infrastruktury, ponieważ wyeliminowana zostanie konieczność budowy skomplikowanych stacji bazowych i wysokich wież antenowych.