Co drugi Polak to regularny… pirat!

48% polskich użytkowników komputerów to regularni piraci komputerowi

Co drugi Polak jest sieciowym piratem

Co drugi Polak jest sieciowym piratem

Business Software Alliance (BSA) opublikowało wyniki badania na swoim oficjalnym blogu BSA TechPost. Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Public Affairs na zlecenie BSA wśród około 15.000 użytkowników komputerów osobistych w 32 krajach. W każdym kraju

w ankiecie wzięło udział od 400 do 500 osób.

Z badania wynika, że niemal połowa użytkowników komputerów osobistych na całym świecie – 47 procent – nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł przeważnie lub zawsze.

W krajach rozwijających się liczby te są jeszcze wyższe. Badanie pokazuje, że ​​większość użytkowników komputerów w krajach rozwijających się regularnie nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł, takich jak zakup pojedynczej licencji na program instalowany później w wielu komputerach, pobieranie programów z sieci peer-to-peer, nawet gdy jednocześnie deklaruje poparcie dla praw własności intelektualnej.

Krajem o największej liczbie regularnych piratów wśród wszystkich krajów objętych badaniem okazały się Chiny – 86%. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Nigeria, Wietnam, Ukraina, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa i Meksyk.

Badanie pokazuje, że znacząca większość piratów komputerowych na rynkach rozwijających się błędnie uważa, że ​typowo nielegalne sposoby nabywania oprogramowania są

w rzeczywistości legalne. Jednocześnie, ich zdaniem piractwo komputerowe jest powszechne oraz że jest mało prawdopodobne, że piraci komputerowi zostaną złapani.

Co istotne, osoby podejmujące decyzje w firmach (business decision-makers) wykazują podobne postawy i wyrażają podobne opinie, jak inni użytkownicy komputerów.

Odsetek piratów komputerowych w poszczególnych krajach