Polacy oddali już ponad 200 tysięcy ton elektrośmieci

Oddanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego to nasz obowiązek

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu do śmietnika. To zabronione!

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu do śmietnika. To zabronione!

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj został zobligowany do zbiórki, a także odzysku i recyklingu elektrośmieci. ElektroEko było jedną z pierwszych organizacji odzysku, która rozpoczęła budowę systemu i infrastruktury zbierania i przetwarzania ZSEE.

Robert Wawrzonek, z ElektroEko, podkreśla:

Organizowane przez nas punkty zbierania przyjmują zużyty sprzęt bezpłatnie.

Jedynym wymogiem jest, aby był on kompletny, co oznacza, że nie może być w znacznym stopniu rozebrany, rozkręcony czy zdekompletowany. Warto podkreślić, że wymóg ten wynika z obowiązującego prawa, bowiem ustawa o ZSEE zabrania demontażu poza zakładami przetwarzania. Za nielegalny demontaż grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych. Sprzęt zbierany jest do oznakowanych, zielonych kontenerów lub samochodów dostawczych, a następnie trafia do zakładu przetwarzania. W pierwszej kolejności usuwane są wszelkie elementy niebezpieczne, później urządzenia są demontowane w celu uzyskania jednorodnych strumieni odpadów, które poddawane są recyklingowi w wyspecjalizowanych instalacjach.

Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązkiem nałożonym na Polskę poprzez unijną Dyrektywę 2002/96/WE oraz krajowe ustawodawstwo (m.in. Ustawa o ZSEE

z 29 lipca 2005 roku). Zgodnie z zapisami prawa wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video, a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara do 5 tys. zł.

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą bowiem wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, a następnie przeniknąć z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może w przyszłości przyczynić się do występowania problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Sprawdź, gdzie możesz oddać zużyty sprzęt na tej stronie internetowej.